Numbers & Statistics

Boligprisstigninger lige før Covid-19

By  | 

Via Danmarks Statistik

Ejendomssalg (md.) februar 2020

Lejlighedspriserne er for første gang i 15 måneder steget mere end huspriserne, når man måler prisudviklingen i forhold til samme måned året før. På landsplan var den årlige prisstigning på ejerlejligheder på 3,5 pct. i februar, mens enfamiliehuse steg med 2,3 pct. Siden priserne på ejerboliger begyndte at stige i slutningen af 2012, er ejerlejligheder steget mærkbart mere i pris end enfamiliehuse, men fra slutningen af 2018 er enfamiliehuse steget mere end ejerlejligheder. Dog er priserne på ejerlejligheder nu steget de seneste seks måneder i træk, mens man skal helt tilbage til september 2012 for at finde den seneste måned, hvor huspriserne faldt.

Procentvis prisudvikling over 12 måneder for enfamiliehuse og ejerlejligheder på landsplanKilde: www.statistikbanken.dk/ej14.

Godt gang i salget af sommerhuse i marts 2020

De foreløbige indikationer for antallet af ejendomshandler foretaget i marts 2020 tyder på, at der har været godt gang i salget af sommerhuse, siden Danmark blev lukket pga. Covid-19. Til og med uge 16 er der blevet tinglyst flere handler end gennemsnittet for marts for perioden 2015-2019. Til gengæld er der blevet tinglyst lidt færre ejerlejligheder i marts 2020 i forhold til gennemsnittet for marts for de foregående fem år. Salget af enfamiliehuse i marts 2020 ligger indtil videre på nogenlunde samme niveau som gennemsnittet for marts for de foregående fem år. Ejendomshandler tinglyses ofte tæt på overtagelsesdatoen, som kan ligge flere måneder efter slutseddeldatoen. Derfor bliver tallene løbende revideret efterhånden som flere og flere handler for en given periode tinglyses. Normalt offentliggøres tal for marts først ultimo maj pga. forsinkelsesmønstret.

Antal tinglyste ejendomshandler for marts fordelt på ugenumreKilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik baseret på det elektroniske tinglysningssystem over fast ejendom.

READ ALSO  IMF Staff Technical Statement on Argentina

Antallet af ejendomshandler er lavere end i 2019

For 2020 er det månedlige gennemsnitlige antal handler med enfamiliehuse indtil videre på 4.070, mens det tilsvarende tal er 1.521 for ejerlejligheder. Det er højere end gennemsnittet for hele perioden fra januar 1992 til februar 2020, som er på 3.938 enfamiliehuse og 1.502 ejerlejligheder. Vi skal fire år tilbage for at finde et år, hvor der blev solgt færre enfamiliehuse end i gennemsnittet for hele perioden. Dengang i 2016 blev der solgt 3.673 enfamiliehuse. For ejerlejligheder skal vi helt tilbage til 2014 for at komme under gennemsnittet for hele perioden. Dengang blev der solgt 1.363 ejerlejligheder. Det laveste antal handler siden statistikkens start i sin nuværende form i 1992 var i 2011, hvor der blev handlet 2.683 enfamiliehuse og 989 ejerlejligheder. Antallet af handler toppede i 2005, hvor det månedlige gennemsnit var 4.991 for enfamiliehuse og 2.109 for ejerlejligheder.

Antal handler i almindelig fri handel, hele landet*Kilde: www.statistikbanken.dk/ejen88 og www.statistikbanken.dk/ej13.Print Friendly, PDF & Email

Latest from finanz.dk