Via Danmarks Statistik

Ejendomssalg (md.) maj 2019

Priserne på ejerlejligheder steg med 0,4 pct. på landsplan fra fjerde kvartal 2018 til første kvartal 2019. Det sker efter en periode med faldende boligpriser på landsplan i andet halvår 2018. Noget tyder på, at ejerlejlighedspriserne også vil stige i andet kvartal 2019, idet priserne i kvartalets første to måneder, april og maj, er steget med hhv. 1,0 pct. og 1,1 pct. i forhold til foregående måned. På landsplan er priserne på enfamiliehuse steget med 1,6 pct. fra fjerde kvartal 2018 til første kvartal 2019 og med 1,0 pct. fra april til maj 2019.

Månedlig og kvartalsvis prisindeks for enfamiliehuse og ejerlejligheder, landsplanKilde: www.statistikbanken.dk/ej14 og www.statistikbanken.dk/ej5.

Priserne på ejerlejligheder er faldet i Hovedstaden de seneste tre måneder

På landsplan er priserne på ejerlejligheder faldet i tre ud af årets første fem måneder. Udviklingen er identisk i Region Hovedstaden, når man sammenligner med samme måned året før. Siden 2006 er priserne på ejerlejligheder steget ca. 27 pct. både på landsplan og i Region Hovedstaden.

Procentvis prisudvikling over 12 måneder for ejerlejligheder, fordelt på landsplan og Hovedstaden


Landsplan

Region Hovedstaden

Prisindeks

Prisændring
over 12 måneder

Prisindeks

Prisændring
over 12 måneder

indeks 2006 = 100

pct.

indeks 2006 = 100

pct.

Januar*

123,4

0,6

125,0

1,1

Februar*

123,4

-0,4

125,6

0,6

Marts*

124,1

-1,4

125,6

-1,0

April*

125,4

-0,1

125,5

-1,3

Maj*

126,8

0,6

126,8

-1,4

Priserne på enfamiliehuse er steget i hele 2019 med enkelte undtagelser

Generelt er priserne på enfamiliehuse landet over steget i de fem første måneder af 2019 i forhold til samme måneder året før. Dog har februar og maj 2019 budt på faldende priser i Region Nordjylland, ligesom der også var fald i Region Sjælland i marts måned.

Procentvis prisudvikling over 12 måneder for enfamiliehuse, fordelt på regionerKilde: www.statistikbanken.dk/ej14.

Antallet af ejendomshandler er faldet i 2019, men ligger stadig højt

For 2019 er det kvartalsvise gennemsnitlige antal handler med enfamiliehuse indtil videre på 11.805, mens det tilsvarende tal er 4.421 for ejerlejligheder. Set i forhold til 2018 er det kvartalsvise gennemsnitlige antal handler 5,3 pct. lavere for ejerlejligheder og 5,5 pct. for enfamiliehuse. Det laveste antal handler, siden statistikkens start i sin nuværende form i 1992, var i 2011, hvor der i gennemsnit blev handlet 8.050 enfamiliehuse og 2.966 ejerlejligheder i kvartalet. Antallet af handler toppede i 2005, hvor det kvartalvise gennemsnit var 14.972 for enfamiliehuse og 6.327 for ejerlejligheder.

Antal handler i almindelig fri handel

Kilde: www.statistikbanken.dk/ejen77.

READ ALSO  Gradual change seen in euro area payment behaviour