Via Danmarks Statistik

Ejendomssalg (md.) september 2020

På landsplan er boligpriserne steget fra andet til tredje kvartal 2020, både når man kigger på de faktiske og på de sæsonkorrigerede tal. For ejerlejligheder var der tale om en prisstigning på 4,2 pct., 3,5 pct. for sommerhuse og 3,3 pct. for enfamiliehuse, når der er korrigeret for sæsonudsving. Boligpriserne har generelt været stigende siden 2012, omend prisudviklingen på ejerlejligheder stagnerede i 2018-2019, og er steget igen under COVID-19. Både priserne på ejerlejligheder og enfamiliehuse har i nogle år ligget over det høje niveau i 2006 og 2007, mens priserne på sommerhuse først nu er tilbage på 2006-niveauet.

Prisindeks for enfamiliehuse, ejerlejligheder og sommerhuse på landsplan, faktisk og sæsonkorrigeret*Kilde: www.statistikbanken.dk/ej5 og ej12.

Korrigeret for inflation er kun lejligheder dyrere end før finanskrisen

Trods stigningerne i boligpriserne siden 2012, er det kun priserne på ejerlejligheder, der ligger over niveauet fra før finanskrisen, når man korrigerer for prisudviklingen i det samlede forbrugerprisindeks. For ejerlejligheder er prisen ca. 8 pct. højere i tredje kvartal 2020, end da priserne toppede i tredje kvartal 2006. For enfamiliehuse var prisen ca. 8 pct. lavere i efteråret 2020. end da priserne toppede i første kvartal 2007, mens priserne på sommerhuse er ca. 20 pct. lavere i tredje kvartal 2020. end da priserne toppede i andet kvartal 2007.

Sæsonkorrigeret prisindeks i alm. fri handel korrigeret med Forbrugerprisindekset*Kilde: www.statistikbanken.dk/ej12 og pris113.

Antallet af hushandler i Region Hovedstaden slår rekord

Over hele landet har der været godt gang i salget af enfamiliehuse hen over sommeren 2020, når der er korrigeret for sæsonudsving. I Region Hovedstaden slår hushandlerne rekord med næsten 3.400 overdragelser i almindelig fri handel i tredje kvartal 2020. Det er et højere niveau end selv før finanskrisen. I Region Syddanmark og Region Midtjylland ligger hushandlerne på over 3.500, hvilket ikke er sket siden første kvartal 2006, med en enkelt undtagelse. I Region Sjælland ligger hushandlerne på over 3.000, flest handler siden tredje kvartal 2005. I Region Nordjylland blev der overdraget ca. 1.700 hushandler, hvilket ikke er sket siden fjerde kvartal 2007.

Sæsonkorrigeret antal salg af enfamiliehuse fordelt på regioner i alm. fri handel*Kilde: www.statistikbanken.dk/ej12

Markant stigning i handlen med ejerlejligheder i Region Hovedstaden

Specielt handlen med ejerlejligheder i almindelig fri handel har der i Region Hovedstaden været en markant stigning på 21 pct. fra andet til tredje kvartal 2020, når der er korrigeret for sæsonudsving. I Region Nordjylland, Region Sjælland og Region Syddanmark steg antallet af handler med ejerlejligheder med mellem 11-14 pct. fra andet til tredje kvartal 2020, men ligger stadigvæk under niveauet fra før finanskrisen. I Region Midtjylland ligger antallet af salg med ejerlejligheder i andet og tredje kvartal 2020 uændret på ca. 900, hvilket historisk set er i den høje ende og ikke er overgået siden andet kvartal 2006.

Sæsonkorrigeret antal salg af ejerlejligheder fordelt på regioner i alm. fri handelKilde: www.statistikbanken.dk/ej12 og ejen77.

Handlen med sommerhuse faldt i tredje kvartal 2020 over hele landet

I handlen med sommerhuse i almindelig fri handel, har der over hele landet været en mindre omsætning i tredje kvartal 2020 i forhold til kvartalet før, når der er korrigeret for sæsonudsving. Specielt i Region Sjælland og Region Hovedstaden har der været et markant fald på ca. 24 pct. I de øvrige regioner faldt antallet af salg af sommerhuse med mellem 5-8 pct. Trods den mindre omsætning i tredje kvartal 2020, ligger niveauet historisk set stadig i den høje ende over hele landet.

Sæsonkorrigeret antal salg af sommerhuse fordelt på regioner i alm. fri handelKilde: www.statistikbanken.dk/ej12 og ejen77.

READ ALSO  COVID-19 påvirkede tilskuertallene i 2019/2020