Alle børn skal have de bedste forudsætninger for at trives, lære, udvikle sig og dannes. Her spiller gode og sunde madvaner en vigtig rolle. 

Dagtilbuddene og grundskolen er oplagte rammer for at arbejde med maddannelse og understøt-te, at alle børn og unge, uanset social baggrund, får gode og sunde madvaner. 

Derfor lancerer Børne- og Undervisningsministeriet nu i samarbejde professionshøjskolen UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole et nyt kompetenceudviklingsforløb om maddannelse i dagtilbud. Landets seks professionshøjskoler udbyder forløbet i hver deres region.

Derudover lancerer Børne- og Undervisningsministeriet et nyt inspirationsmateriale om maddannelse i dagtilbud udviklet af EVA Danmarks Evalueringsinstitut for ministeriet.

Både forløbet og materialet er målrettet personalet i dagtilbuddene. Det skal give såvel viden om, som inspiration til, hvordan man inden for rammerne af den pædagogiske læreplan kan arbejde med 0-6-årige børns maddannelse, blandt andet ved give dem en grundlæggende forståelse for mad og sundhed samt fremme deres madmod og madglæde.

Et lignende initiativ målrettet personalet i grundskolen lanceres i foråret 2020.

Tilmeldning til kompetenceudviklingsforløbet

Tilmeldingen åbner den 19. november 2019. Du kan læse mere om og tilmelde dig til kompetenceudviklingsforløbet på styrkmaddannelse.dk. 

Via Undervisningsministeriet

READ ALSO  Survivors of Ireland’s mother-and-baby homes accuse govt of whitewashing ‘illegal’ vaccine trials on children