På baggrund af tilbagemeldinger fra institutionerne iværksætter ministeriet nu nye tiltag til at understøtte de ansatte på FGU-institutionerne. Blandt andet oprettes en telefonisk hjælpelinje om administrative forhold og en hjælpelinje hos overenskomstteamet under Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Derudover er der planlagt tre workshops i midten af september, som skal være med til at afhjælpe udfordringerne med de nye studieadministrative systemer.

Som med alt nyt er der nogle indkøringsvanskeligheder. Regeringen er glad for, at undervisere og ledere gør alt, hvad de kan for at give de unge god undervisning. Men vi lytter til frustrationerne. Udfordringerne er midlertidige, men så længe de er der, vil vi arbejde på at løse dem sammen med institutionerne,

– Pernille Rosenkrantz-Theil

Den 1. august startede den forberedende grunduddannelse op. Det er en helt ny uddannelse med nye institutioner og nyligt overdragede medarbejdere og bygninger.

FGU-institutionerne oplever en række udfordringer ikke mindst med de centrale IT-systemer. Tilmed har en del fået flere elever end forventet. Det er positivt, men det giver også udfordringer her i opstartsfasen.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er også på vej med to nye udrykningstjenester, som skal hjælpe ledere og undervisere med både administration og undervisningen på den nye uddannelse. Den administrative udrykningstjeneste skal hjælpe institutionerne med at få etableret administrative procedurer, mens den indholdsmæssige udrykningstjeneste vil bestå af hjælp fra læringskonsulenterne til skemalægning, organisering af teamsamarbejde, forberedelse i teams og prøveforberedelse, så intentionen bag reformen omsættes til praksis.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet følger opstarten tæt og er i løbende dialog med FGU-institutionerne, Uddannelsesforbundet og FGU-lederforening om, hvordan ministeriet fortsat kan understøtte undervisere og ledere på den bedst mulige måde.

READ ALSO  Iran’s Supreme Leader Khamenei pledges to ‘firmly prosecute’ those behind assassination of top military scientist

Via Undervisningsministeriet