Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theils faste særlige rådgiver, Bjarke Dahl Mogensen, skal på tre måneders barselsorlov, og ministeriet har derfor ansat Marie Borum som vikar.  

Marie Borum er uddannet cand. scient. pol. fra Københavns Universitet i 2013 og har fået orlov fra sit nuværende job som politisk rådgiver/personlig assistent for børne- og ungdomsborgmesteren i Københavns Kommune.

Marie Borum har frem til september 2019 været kredsformand for Socialdemokratiets 1. kreds på Østerbro. 

Marie Borum er ansat som særlig rådgiver i perioden 4. oktober 2019 til 3. januar 2020. 

Via Undervisningsministeriet

READ ALSO  Negative Covid-19 test to become MANDATORY for Slovakians to go to work, visit countryside