Efter ansøgninger fra blot 12 skoler samt en afdeling af en skole har børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil besluttet, at det såkaldte frihedsforsøg ikke skal sættes i gang. 
Ansøgningerne spændte bredt og omhandlede først og fremmest frihed fra statslige regler, mens skolerne ikke fik tilsvarende frihed fra kommunale initiativer. Det ville derfor blive vanskeligt at indfri formålet med forsøget, nemlig at indhøste ny og brugbar viden om, hvordan øget selvbestemmelse på skolerne i forhold til organisering og tilrettelæggelse af undervisningen kan understøtte undervisningskvaliteten. 

“Jeg har stor respekt for, at en række kommuner og skoler kunne se muligheder i at udvikle deres skoler inden for rammerne af det udmeldte forsøg. Det er dog min klare vurdering, at det vil være meget begrænset, hvor meget ny viden vi vil kunne få med de meget forskelligartede forsøg, der var lagt op til. Samtidig har vi indgået en aftale i folkeskoleforligskredsen, hvor hensigten netop er at øge den lokale frihed til at tilrettelægge skoledagen. Af respekt for den aftale vil rammeforsøget ikke blive sat i gang,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil. 

Folkeskoleforligskredsens aftale om “Faglighed, dannelse og frihed – justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole” har netop fokus på at udvikle folkeskolen gennem klarere rammer og øget frihed i tilrettelæggelsen af skoledagen, fagundervisningen og den understøttende undervisning.

Via Undervisningsministeriet

READ ALSO  Israeli weapon used in killing of top Iranian nuclear scientist – Iran’s state media