Stram kurs via Facebook

Den gode Michael Jalving fortæller om en sandfærdig henvendelse fra en gymnasielærer:

"Gymnasielæreren nævner i sin henvendelse, at han eller hun tidligere var venstreorienteret og fra hovedstadsområdet. Vedkommende fik så ansættelse et sted i Danmark og mødte på flere gymnasier især efterkommergenerationen. Her gik flere sigende træk igen, herunder ligegyldighed over for og uvidenhed om det danske samfund, en negativ betoning af alt ”dansk” og en ringe faglig formåen.

Gymnasielæreren oplevede også sin første klankonflikt, hvor to arabiske klaner røg i totterne på hinanden med det resultat, at den elev, der tilhørte den ”tabende” klan, måtte forlade skolen. Det var interessant nok den fagligt ringeste, der ”vandt” konflikten."

Den fortælling svarer i det store og hele til, hvad Rasmus Paludan har fortalt i flere år!

Blog: Tillykke til årets studenter – de voksne er nogle fjolser

Segregeringen har sejret ad helvede til på gymnasierne. Og det er de voksnes skyld.


READ ALSO  Macron rules out official apology for colonial abuses in Algeria despite calling colonization ‘crime against humanity’