Politics

Blandede regnskabsresultater fra skoler og institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område

By  | 


Årsrapporterne fra skoler og institutioner viser en stram økonomi på det regulerede område, mens økonomien overordnet ser bedre ud på det frie område.

Årsrapporterne for 2018 viser, at efterskoler, frie fagskoler, frie grundskoler, kombinerede skoler, private gymnasier og produktionsskoler samlet set fik et overskud på de ordinære aktiviteter på 499,7 mio. kroner. Det er tredje år i træk, at overskuddet ligger over 400 mio. kroner.

Samtidig viser årsrapporterne for erhvervsskolerne, SOSU-skolerne, VUC’erne og de almene gymnasier samlet set et underskud på de ordinære aktiviteter på 10,3 mio. kroner, hvilket er et væsentligt fald i resultatet i forhold til 2017, hvor det regulerede institutionsområde kom ud med et samlet overskud på de ordinære aktiviteter på 272,7 mio. kroner.

”Når man ser hvor store overskud nogle af de frie og private skoler kører med, så har koblingsprocenten ligget højt. Derfor handler det nu om at lave en model, så skolerne samlet set ikke kører med så stort overskud. Overskudsgraden hos fri- og privatskolerne fordeler sig ret forskelligt. Derfor skal vi ikke bare komme med en one size fits all-løsning,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

De samlede sektorresultater dækker over udsving skolerne imellem og på tværs af skole- og institutionsområderne.

Via Undervisningsministeriet

Print Friendly, PDF & Email

Hold dit netværk orienteret

READ ALSO  German minister calls for female quota in boardrooms, end to 'boys' club'