Via DR Penge

James Seppala, Blackstones europæiske ejendomschef, afviser, at Blackstone bevidst sætter lejen for højt. Han henviser til, at størstedelen af sagerne i Huslejenævnet stammer fra konflikter med den tidligere udlejer.

– Vi har opbygget denne portefølje på få år. I visse tilfælde har det betydet, at vi har overtaget nogle verserende sager. Vores ledelsesteam er fokuseret på at få de her sager løst, siger James Seppala.

Ville falde i Huslejenævnet

For at undersøge påstanden fra Lejernes Landsorganisation har DR Nyheder foreholdt Blackstones udbud af lejligheder til en af landets fremmeste eksperter på området, Jakob Juul-Sandberg, advokat ved Focus Advokater.

Størstedelen af de udbudte lejemål er blevet istandsat ‘gennemgribende’.

Det betyder, at huslejen skal bestemmes ud fra ‘det lejedes værdi’. Dette går ud på, at lejeniveauet ikke må afvige ‘væsentligt’ fra den gældende leje på markedet.

Smertegrænsen og op

Det er Jakob Juul-Sandbergs vurdering, at Blackstones administrationsselskab 360 North presser prisen til det yderste, når de udbyder de istandsatte lejligheder.

– For dem, der er gennemgribende moderniserede, der vil jeg umiddelbart vurdere, at samtlige ligger på smertegrænsen eller et godt stykke over smertegrænsen, siger han.

– Kigger man isoleret på udbudsprisen, så er der et klart mønster, at priserne her ligger højere, end det Huslejenævnene godkender. Det er ikke i sig selv ulovligt, det bliver det først, hvis de holder fast i prisen, efter Huslejenævnet har sanktioneret lejeniveauet.

– Ikke ulovligt

Det er ikke ulovligt at udbyde en lejlighed til en pris, som ville falde i Huslejenævnet. Og retter Huslejenævnet lejen, skal den blot justeres derefter.

Derfor kan det også være en god forretning at satse på, at ‘går den, så går den’.

– En jurist ville sige, at det ikke er ulovligt i den forstand, at der ikke er nogen regler, der sanktionerer, hvilken pris man lægger på sin hjemmeside. Så lejeren kan skrive under i morgen og gå ned i Huslejenævnet i overmorgen. Og så kan lejen justeres derefter. Det kommer ikke til at koste en straf eller en bøde til udlejeren.

Store, dyre lejligheder

Blackstones lejligheder er typisk store, nyistandsatte lejligheder til en høj kvadratmeterpris.

Mens selv om lejlighederne udstråler luksus og ekstravagance, så er realiteterne ofte, at mange må stuve sig sammen for at få råd til at betale huslejen, forklarer Claus Højte fra Lejernes Landsorganisation.

– Dem, der lejer de her lejligheder, er ikke nødvendigvis folk, der har råd til at bo i dem. De er nødt til at bo sammen med meget lidt plads, og det betyder, at boligforbruget i de store byer falder, og vi rykker tættere og tættere sammen, og det giver en faldende kvalitet på boligen, siger Claus Højte.

Han opfordrer til, at beboere i Blackstone-ejendomme tager kontakt til Lejernes Landsorganisation eller går direkte i Huslejenævnet, da der typisk vil ligge en huslejenedsættelse i horisonten.

– De skal teste, om lejen er korrekt, og jeg kan skuffe mange og sige, at lejen i de fleste tilfælde er for høj, siger Claus Højte.

For Blackstone handler det først og fremmest om at have en god relation til sine lejere, forklarer James Seppala:

– Vi er en langsigtet ejer af disse ejendomme i København, og i dette perspektiv er det vigtigt for os, at vi har et positivt forhold til vores lejere. Vi arbejder aktivt for at løse de sager i Huslejenævnet, som vi har, så hurtigt, som vi kan.