Via Gatestone Institute


Ledere af Black Lives Matter har truet med at “brænde systemet ned”, hvis deres krav ikke opfyldes, og de træner også sorte militser. På billedet ses politibiler brænde efter at demonstranter satte ild til dem ved en BLM demonstration den 30. maj 2020. (Foto: Mark Ralston/AFP via Getty Images)

Multinationale virksomheder, fonde og private borgere har doneret tocifrede millionbeløb til Black Lives Matter (BLM), og en meningsmåling fra Pew Research Center viste for nylig, at mere end to trediedele af amerikanerne støtter Black Lives Matter-bevægelsen.

Mens Gatestone Institute og utvivlsomt mange andre ønsker, at sorte og andre minoriteter nyder godt af den ligestilling og beskyttelse, som den amerikanske forfatning sikrer, giver den store opbakning anledning til at stille spørgsmålet: Hvor meget ved den brede offentlighed egentlig om BLM?

Første del af denne serie afslørede Black Lives Matters anti-amerikanske dagsorden, der under dække af at ville bekæmpe racisme forsøger at transformere USA til en kommunistisk dystopi. Ledere af BLM indrømmer åbent, at de vil afskaffe kernefamilien, politi, fængsler og kapitalismen.

Ledere af Black Lives Matter har truet med at “brænde systemet ned”, hvis deres krav ikke opfyldes, og de træner også sorte militser.

Anden del af denne serie undersøger følgende:

 • BLM har, som det dokumenteres nedenfor, hentet meget af sin dagsorden fra venstreradikale grupperinger, der var aktive i USA i 1960’erne og 1970’erne. BLM er en ideologisk aflægger af Black Power Bevægelsen, De Sorte Pantere, Den Sorte Befrielseshær og Weather Underground, der alle forsøgte at omstyrte USA’s politiske system.

 • BLM’s innovation er todelt: 1) De har med succes anvendt intersektionalitet og identitetspolitik til at tilskynde til forudrettethed hvad angår en række ting, der rækker langt videre end race – herunder klasse, kønsidentitet, seksuel orientering, religion, indvandringsstatus og andre identitetsmarkører – og sikrer derved, at BLM kan tilbyde noget til stort set alle, der påberåber sig en offerrolle; og 2) De har udnyttet de sociale medier effektivt til at opildne til massehysteri og kanaliseret samfundsmæssig vrede ind i en politisk bevægelse, der når vidt ud på nettet.

 • BLM’s ideologiske indflydelse og finansiering. BLM er centrum for et bredt netværk af marxistiske grupperinger, hvis krav ofte er sammenfaldende med antifascistiske anarkisters krav. Mange af anarkisterne har snyltet på BLM’s demonstrationer for at opildne til kaos og ødelæggelse. Venstreorienterede fonde som W.K. Kellogg Foundation og Ford Foundation, såvel som mellemled som Thousand Currents, Borealis Philanthropy og Alliance for Global Justice, har givet tocifrede millionbeløb til BLM og paraplyorganisationen Movement for Black Lives, der koordinerer BLM’s aktivisme.

 • BLM er en revolutionær antikapitalistisk bevægelse, der giver sig ud for at være en borgerrettighedsbevægelse. Dens fokus på racemæssige spørgsmål er et røgslør over en langt større bestræbelse på at tilintetgøre USA’s økonomiske, politiske og sociale systemer og genopbygge dem fra grunden – i overensstemmelse med marxistiske principper.

BLM med deres egne ord

“Det ENESTE, der kan rette op på det, er en REVOLUTION. Parlamentsvalg er ikke revolutioner” — Tania Faison, medstifter af BLM Sacramento, 5. marts 2020

“Intet knælende svin kan standse revolutionen!” — BLM Sacramento, 1. juni 2020

“Hold op med at være trist og bliv vred. Vi skal kæmpe” — BLM Sacramento, 7. maj 2020

“Revolutioner sker ikke kun én gang i livet; Lad der komme utallige revolutioner på vejen frem mod sort befrielse i vor tid ” — BLM Toronto, 24. marts 2019

“STANDS FINANSIERINGEN. AFVÆBN. NEDLÆG. AFSKAF. #DefundThePolice #BlackLivesMatter”. — BLM Toronto, 19. juni 2020

“Forsvind fra vores land, hvide mand!” — BLM Memphis, 4. juli 2020

“DROP HUSLEJEN I #DC!” — BLM Washington D.C., 24. juni 2020

“Sorte queer-personer arbejder på at få den bredere sorte bevægelse tættere på en ideologi, der er intersektionel” — Patrisse Cullors, medstifter af BLM, 8. marts 2018

“Vi kæmper mod et hvidt, racistisk, patriarkalsk samfund. Der er derfor brug for sorte kvinder til at bekæmpe det” — Shamell Bell, BLM-aktivist, 9. november 2015

“Vi bliver nødt til at håndtere den måde, hvorpå kapitalismen udnytter os, og den måde, hvorpå kapitalismen især udnytter sorte” — Melina Abdullah, medstifter af BLM Los Angeles, 23. juni 2020

“Kapital kan og bør bruges til at finansiere uafhængighed fra kapitalismen og overgang til fællesskabet. Men kapital og kapitalisme bør ikke være målet for at rette op på fællesskabet…. Sorte dollars er godt… men lad os kun betragte penge som et middel til at opnå frihed gennem FÆLLESSKABET og ikke kapitalismen” — Tania Faison, medstifter af BLM Sacramento, 31. januar 2020

“Hvis dette land ikke giver os, hvad vi vil have, så brænder vi systemet ned og erstatter det. OK?… Jeg vil bare have sort befrielse og sort suverænitet. Uanset midlerne.” — Hank Newsome, BLM-aktivist, 25. juni 2020

“Dette er en opstand. Et oprør. Optøjer.” — Melina Abdullah, medstifter af BLM Los Angeles, 31. maj 2020

“Vi bryder det i Vesten foreskrevne krav om en kernefamiliestruktur ved at støtte hinanden som udvidede familier og ‘landsbyer’, hvor vi kollektivt tager os af hinanden, især vores børn…. Vi fremmer et queer-affirmativt netværk. Når vi samles, gør vi det med en intention om at befri os fra den heteronormative tænknings stramme greb” — BLM’s manifest

“Vi er anti-kapitalister: Vi mener og forstår, at sorte aldrig vil opnå frihed i det nuværende globale racebestemte kapitalistiske system.” — Movement for Black Lives (M4BL), som BLM er en del af.

BLM’s radikale ideologiske påvirkninger

Grundlæggerne af Black Lives Matter indrømmer åbent, at de har været stærkt påvirket af revolutionære grupper fra 1960’erne og 1970’erne. Det er grupper som Black Power Bevægelsen, De Sorte Pantere, Den Sorte Befrielseshær og Weather Underground, såvel som de radikale marxister, der var tilknyttet disse grupper. De var alle fortalere for en voldelig omvæltning af USA’s politiske og økonomiske system. “Vi var og er deres efterkommere”, skrev BLM’s medstifter Patrisse Cullors i sin selvbiografi.

 • Black Power Bevægelsen var aktiv i 1960’erne og 1970’erne. Den tog afstand fra de ikke-voldelige metoder hos den bredere menneskerettighedsbevægelse, der ville fremme sortes integration i et samfund domineret af hvide. Black Power Bevægelsen favnede en militant sort separatisme og gødede jorden for dannelsen af grupper som Nation of Islam og De Sorte Pantere.

 • De Sorte Pantere var en revolutionær politisk organisation, der blev grundlagt i 1966 af marxistiske collegestuderende i Oakland, Californien. Gruppen, der “åbent fremviste våben“, støttede anvendelsen af vold og guerillakrigsførelse for at opnå en socialistisk revolution med gennemførelsen af et tipunkts-program. Dokumentaren “De Sorte Pantere: revolutionens fortrop” fra 2016 sidestiller De Sorte Pantere med BLM. Dokumentaren viser, at mange at Black Lives Matter-bevægelsens krav, herunder afskaffelse af politi og fængsler, stammer fra bevægelsen De Sorte Pantere.

 • Den Sorte Befrielseshær var en by-guerrillagruppe, der blev dannet i 1970 af utilfredse medlemmer af De Sorte Pantere. Den Sorte Befrielseshær, hvis erklærede mål var at “svække den fjendtlige kapitalistiske stat”, havde en stærkt decentral organisationsstruktur, der ligner strukturen hos vore dages bevægelser Black Lives Matter og Antifa.

 • Weather Underground var en venstreorienteret terrorgruppe, der i 1970’erne var ansvarlige for bombeangreb og opstande. De søgte at opnå “ødelæggelse af den amerikanske imperialisme og skabe en klasseløs kommunistisk verden”. Gruppens manifest fra 1974, “Prærieild”, erklærede: “Vi er en guerrillaorganisation. Vi er kommunistiske kvinder og mænd; undergrunden i USA…. Det er vores hensigt at bekæmpe imperiet, at lamme det, at lægge tryk på sprækkerne”. Tidligere terrorister fra Weather Underground har ikke alene omtalt ledere af BLM, de har også været involveret i BLM’s dannelse og fortsatte administrative og økonomiske støtte.

BLM’s radikale ledere og mentorer

BLM’s medstifter Patrisse Cullors blev af græsrodsorganisationen Labor/Community Strategy Center (LCSC) i Los Angeles trænet til at blive en marxistisk aktivist. LCSC blev grundlagt af det tidligere medlem af Weather Underground Eric Mann. Han var en kommunistisk revolutionær og blev kaldt for “Black Lives Matters bedstefar”.

Mann og andre hvide revolutionære, der tilsyneladende var inspireret af den marxistiske teoretiker Herbert Marcuse, erklærede, at de mente, at sorte revolutionære burde føre an i kampen mod kapitalismen. Marcuse skrev i sit skelsættende essay “Om befrielse”, at “i USA ser den sorte befolkning ud til at være den ‘mest naturlige’ oprørsstyrke”. Han uddybede:

“USA’s ghettobefolkning udgør en sådan styrke. De lever og dør i små afgrænsede områder og kan lettere organiseres og ledes. Ghettoerne danner desuden, med deres placering i landets vigtigste byer, naturlige geografiske centre, hvorfra kampen kan mobiliseres mod mål af vital økonomisk og politisk betydning”.

Mann skrev i 1974 en bog om den sorte revolutionære George Jackson, der var medstifter af den marxistisk-lenistiske Black Guerrilla Family. Mann argumenterede heri for, at den socialistiske revolution i USA skulle begynde i de indre byer, og at afroamerikanere skulle føre an i nedrivningen af det eksisterende system. Undersøgende journalist Lee Stranahan bemærker: “Det skulle tage næsten 40 år, inden den radikale aktivist Mann kunne se sin vision ført ud i livet af Black Lives Matter-bevægelsen, der blev skabt af hans discipel Patrisse Cullors, der var medstifter af Black Lives Matter.”

Mann afslørede i sin bog fra 2011 “Drejebog for progressive”, at han “rekrutterede” Cullors. Cullors sagde i et interview med Democracy Now i januar 2018, at LCSC var hendes “første politiske hjem” og at Mann var “min mentor”. Cullors afslørede i november 2018, at hun tilsluttede sig LCSC, da hun var 17 år gammel, og at Mann derefter trænede hende i revolutionær organisering i mere end et årti.

LCSC erklærer, at de opbygger “bevidsthed, lederskab og organisering blandt dem, der møder diskrimination og samfundsmæssige angreb – farvede, kvinder, indvandrere, arbejdere, LGBT-personer, unge….” LCSC fortalte i 2018, at de var fokuserede på at organisere “sorte og latinomiljøer med dybe historiske bånd til den lange historie med antikolonial, antiimperialistisk, prokommunistisk modstand mod det amerikanske imperium”. De tilføjede:

“Vi underviser og studerer historien om de indfødtes oprør mod de første europæiske folkemordsinvasioner…. Vi påskønner det amerikanske kommunistiske partis, og navnlig de sorte kommunisters, arbejde…. Vi bifalder De Sorte Panteres store arbejde… Vi har også rødder i 1970’ernes og 1980’ernes nye kommunistiske bevægelse”.

Cullors og andre medstiftere af BLM – herunder Alicia Garza, der har beskyldt den amerikanske regering for at begå “folkemord” mod afroamerikanere – har gentagne gange hyldet den flygtede amerikanske terrorist Joanne Chesimard, også kendt som Assata Shakur, som en af deres største inspirationskilder.

Shakur er et tidligere medlem af Den Sorte Befrielseshær, og hun er den første kvinde, der er kommet på FBI’s liste over de mest eftersøgte terrorister. Hun er eftersøgt for i 1979 at være flygtet fra et fængsel i New Jersey, hvor hun afsonede en livstidsdom for på henrettelsesmanér at have myrdet en politibetjent på nært hold. Shakur flygtede i 1984 til Cuba.

En af dem, der blev anklaget for at hjælpe Shakur på flugt fra fængslet, var Susan Rosenberg, der var medlem af den revolutionære, militante gruppe Den 19. Maj Kommunistiske Organisation. M19’s medlemmer var hovedsageligt lesbiske og var ligesom BLM’s medstiftere imod heteronormativitet. De skulle have delt “en foragt for deres egen hvidhed”. M19, der er blevet omtalt som USA’s “første og eneste terrorgruppe, der er skabt og anført af kvinder”, var en aflægger af Weather Underground.

“M19’s toårige bombekampagne i New York og Washington skulle kaste skygger over præsident Ronald Reagans genvalgskampagnes løfter: en solrig og fremgangsrig “Morning in America”, fortæller forfatteren Mary Kay Linge. “Reagans valg i 1980 fortalte resterne af USA’s radikale venstrefløj, at landet havde afvist deres opfordring til revolution”.

Rosenberg afsonede kun 16 år ud af en 58-årig fængselsdom for sin medvirken i flere terrorbombninger og mord, herunder på to politibetjente, inden hun i januar 2001 blev benådet af USA’s præsident Bill Clinton. Hendes løsladelse affødte en voldsom vrede hos politiet, blandt andet hos New Yorks politidirektør Bernard Kerik, der sagde: “Jeg væmmedes.”

Rosenberg er nu bestyrelsesmedlem hos den venstreorienterede velgørenhedsorganisation Thousand Currents, der håndterer donationerne til Black Lives Matter.

BLM’s økonomiske bånd

Black Lives Matter opererer under en paraplyorganisation kaldet Black Lives Matter Global Network Foundation, der ikke er en skattefritagelsesgodkendt 501(c)(3) velgørenhedsorganisation. Black Lives Matter benytter Thousand Currents, der er en skattefritagelsesgodkendt 501(c)(3) organisation, som sin skattefritagne sponsor. Donationer foretaget på Black Lives Matters internetside behandles af det venstreorienterede ActBlue Charities, der er en donationsplatform tilknyttet Det Demokratiske Parti, og de overføres herefter til Thousand Currents, som dernæst fører beløbene tilbage til Black Lives Matter.

Black Lives Matter Global Network Foundation fortalte den 18. juni Associated Press, at de siden George Floyds død den 25. maj havde modtaget mere end 1,1 million enkeltdonationer, hvor hver enkelt donation i gennemsnit var på 33 dollar. Black Lives Matter skaffede sig med andre ord mere end 33 mio. dollar på mindre end en måned.

BLM’s forhold til Thousand Currents går mindst tilbage til juni 2016, hvor W.K. Kellogg Fonden tildelte Thousand Currents 900.000 dollar til at “opbygge det nationale #BlackLivesMatters infrastruktur og kapacitet til at støtte og styrke deres lokale afdelingers organisationskapacitet”.

Ford Fonden og Borealis Philanthropy gav i juni 2016 tilsagn om 100 mio. dollar til Movement for Black Lives (M4BL), der er en paraplyorganisation, der koordinerer BLM’s aktivisme blandt flere antiracistiske organisationer.

Fondsmidler til M4BL, der støtter “unge, sorte, queer, trans, feminister, indvandrere og udokumenterede ledere”, kanaliseres gennem Black-Led Movement Fund (BLMF), der overfører penge til mere end tyve organisationer, herunder BLM og M4BL, såvel som grupper som Assata’s Daughters, LGBTQ Black Immigrant Justice Project, Million Hoodies Movement for Justice og The Undocumented and Black Convening.

M4BL’s “finansielle sponsor” er Alliance for Global Justice (AFGJ), der er en “anti-kapitalistisk” organiserende gruppe, der yder finansiel støtte til den amerikanske Antifabevægelse.

AFGJ har modtaget en anseelig økonomisk støtte fra organisationer, der ofte hævder at repræsentere det brede centrum-venstre. Ifølge Influence Watch har Open Society Foundations, Tides Foundation, Arca Foundation, Surdna Foundation, Public Welfare Foundation, Ben & Jerry Foundation og Brightwater Fund alle bidraget til AFGJ.

AFGJ erklærer, at de er modstandere af det liberale demokratis principper. De finansierer også “Refuse Fascism“, der er en venstreradikal organisation dedikeret til at fremme nationale aktioner for at fjerne præsident Donald Trump fra embedet med den begrundelse, at hans regering udgør et “fascistisk regime”.

“Refuse Fascism” er en aflægger af Det Revolutionære Kommunistparti (RCP). De benyttede i juni 2020 George Floyds død til at indsamle penge til en “national revolutionstur”, der tydeligvis havde til formål at omstyrte den amerikanske regering. Gruppens slogan lyder: “Systemet kan ikke reformeres; Det skal omstyrtes!”

BLM: træning af militser

Lederen af BLM’s afdeling i New York, Hawk Newsome, kom for nylig med denne trussel:

“Hvis dette land ikke giver os, hvad vi vil have, så brænder vi systemet ned og erstatter det. OK? Og jeg kunne mene det i overført betydning. Jeg kunne mene det bogstaveligt. Det er et fortolkningsspørgsmål. Jeg vil bare have sort befrielse og sort suverænitet. Uanset midlerne.”

Newsome afslørede efterfølgende, at BLM “mobiliserede” sin base ved at opbygge en veltrænet milits med inspiration fra De Sorte Pantere. I et interview med Daily Mail udtalte Newsome:

“Det er vores pligt at anvise folk en vej fremad. Vi vil frigøres. Vi vil have magt til at bestemme over vores skæbne. Vi vil befris fra en undertrykkende regering, og vi vil have de regeringssanktionerede mord, som politiet begår, standset øjeblikkeligt.

“Og vi forbereder os på at standse disse regeringssanktionerede mord med alle nødvendige midler. Vi forbereder os og træner vores folk til at forsvare vores miljø.

“Vi har officerer fra specialstyrker til at rådgive os, og vi vil undervise og træne folk i vores miljø; afdelingen for hemmelige operationer giver sorte muligheder….

“Vi efterligner De Sorte Pantere og Nation of Islam; vi mener, at vi har brug for en hær til at forsvare os. Vi vil opbygge og træne fredsofficerer til at bevare freden i vores miljø, til at forsvare vores samfund, til at gøre vores samfund sikre.

“Jeg ser os ikke arbejde med politiet. Jeg ser os gøre politiarbejdet selv. Jeg ser os træne sorte til at udføre politiarbejde i deres egne miljøer. Vi vil tage børn ind og undervise dem og træne dem, på samme måde som De Sorte Pantere plejede at gøre.”

BLM’s kommunistiske idoler

Black Lives Matter hævder, at de er imod politivold, men BLM’s medstiftere Patrisse Cullors og Opal Tometi har hyldet Venezuelas diktator Nicolas Maduro, hvis regering ifølge Human Rights Watch (HRW) er kendt for sin “brutalitet, tortur og politisk forfølgelse”. Maduros regering har ifølge HRW anvendt “ekstrem, og til tider dødelig, magt” mod regeringskritiske demonstranter med snesevis af døde og hundredvis af sårede til følge.

 • April 2013. Cullors var hovedtaler ved en demonstration i New York under parolen “En indtrængende opfordring til at forsvare Venezuelas præsident Nicolas Maduro”.

 • December 2015. Tometi mødtes med Maduro i Venezuelas hovedstad, Caracas. Hun bar en jakke med logoet for Venezuelas nationale valgkomité, der er blevet beskyldt for valgsvindel til fordel for diktaturet. Hun tweetede: “Er i Venezuela. Det er en stor lettelse at befinde sig et sted, hvor der er intelligent politisk debat.”

 • December 2015. Tometi erklærede på Venezuelanalysis.com: “Vi har de seneste 17 år set den bolivianske revolution [af Venezuela] mestre deltagelsesdemokratiet og opbygge et retfærdigt og gennemsigtigt valgsystem, der anerkendes som et af verdens bedste.”

 • November 2016. To dage efter den cubanske diktator Fidel Castros død lovpriste BLM Global Network “El Comandante”, der var ansvarlig for mord på op til 100.000 mænd, kvinder og børn:

  “Vi føler mange ting, nu vi vågner op til en verden uden Fidel Castro. Der er en overvældende følelse af tab, iblandet frygt og ængstelse…. Mens Fidel stiger op til forfædrenes rige, hidkalder vi hans vejledning, styrke og magt i vores genoptagne kamp for universel frihed. Fidel Vive!”

Alliance for Global Justice (AFGJ), den antikapitalistiske gruppe, der finansierer BLM’s Movement for Black Lives, er gentagne gange gået i brechen for autoritære kommunistiske styrer i Cuba, Nicaragua, Nordkorea og Venezuela.

BLM er fortalere for et racistisk sort overherredømme

Yusra Khogali, en marxistisk medstifter af BLM Toronto, er åben om sit had til hvide, som hun beskriver som undermennesker. Hun skriver på Facebook:

“hvidhed er ikke mennxskehed. faktisk er hvid hud undermennxskelig…. hvide mennesker er en genfejl i forhold til sorthed…. hvide folk er recessive genetiske defekter. dette er faktuelt…. Melanin kommunikerer direkte med kosmisk energi. derfor stammer hele mennxskehedens indfødhed [!] fra sorthed. vi er de første og stærkeste af alle mennxsker og vores genetik er grundlaget for al mennxskehed…. hvide folk har brug for hvidt overherredømme som en mekanisme til at beskytte deres overlevelse som folk for alt hvad de kan gøre er at reproducere sig selv. sorte folk kan med deres dominante gener simpelthen bogstaveligt talt udrydde den hvide race hvis vi har magten til det. derfor trives hvidt overherredømme som et imperielt system. det forsøger at kontrollere, undertrykke og ødelægge vores eksistens i sorthed fordi vi udgør en trussel om genetisk annihilation af hvide folk.”

Khogali havde som sudanesisk flygtning fået asyl i Canada. Hun tweetede siden om sin trang til at dræbe hvide:

“Allah, vil du ikke nok give mig styrke til ikke at forbande/dræbe disse mænd og hvide folk herude i dag. Vil du ikke nok.”

Melina Abdullah, der har beholdt sin eksmands efternavn, er medstifter af BLM Los Angeles. Hendes far var angiveligt en selverklæret trotskist, og hendes farfar var den berømte tyskjødiske marxistiske økonom Günther Reimann, der i 1934 flygtede fra nazisterne i Berlin og endte i New York. Melina Abdullah har også opfordret til vold mod hvide:

“Vi har været meget velovervejede, når vi har sagt, at den vold og smerte og skade, som sorte mennesker oplever på daglig basis på grund af et undertrykkende system, til en vis grad også bør tildeles dem, der tror, at de bare kan trække sig tilbage til deres hvide velstand.”

Abdullah er tit ude med riven over for Los Angeles’ borgmester Eric Garcetti og andre hvide embedsmænd, som hun beskylder for at indføre anti-sort politik “under dække af liberalisme”. Hun har tweetet:

“Mens vi taler om hvide racistiske terrorister som Donald Trump, så husk, at vi lever i en by, der i store træk er liberale hvide racister. Så når I siger ‘fuck Donald Trump’, så husk at sige ‘fuck Eric Garcetti’.”

Abdullah har beskrevet sorte, der samarbejder med hvide – herunder Condoleezza Rice, den første sorte kvinde i embedet som udenrigsminister, og Los Angeles’ statsanklager Jackie Lacey – som “et sort ansigt på hvidt overherredømme”.

Abdullahs datter, Thandiwe Abdullah, er medstifter af Black Lives Matters Ungdomsfortrop. Hun har ligeledes opfordret til vold mod hvide:

“Ved du hvad, hvis du gerne vil sætte ild til nogle virksomheder, jeg er ligeglad med målrettet afbrænding. Jeg er ligeglad med kapitalismeafbrænding. Jeg er ligeglad med, at hvide i deres forb***ede kontorbygninger er oprevne. Jeg er ligeglad med, at du ikke kan komme nogle vegne, fordi du sidder fast i den forb***ede trafik. Jeg er ligeglad med, at du ikke kan komme på arbejde eller til din aftale hos lægen eller hvor f*** du ellers vil hen.”

En gruppe tilknyttet BLM kaldet Community Ready Corps erklærer, at “al hvid rigdom er stjålet rigdom” og at hvide “bør betale erstatning”.

Hvide har fået direkte forbud mod at deltage i visse BLM-aktiviteter. BLM Philadelphia skriver: “Bemærk venligst, at BLM Philly er et sted forbeholdt sorte”. Da en hvid tilhænger klagede, blødte BLM Philadelphia op: “Vores møder er koncentreret omkring sorte”.

BLM’s medstifter Opal Tometi er datter af illegale migranter fra Nigeria. Hun har indrømmet, at den primære baggrund for BLM aldrig har været en reaktion på politivold mod afroamerikanere. BLM var i stedet “altid tænkt som en strategisk reaktion på hvidt overherredømme”.

BLM er en hedensk “spirituel” bevægelse

BLM-ledere siger, at deres organisation først og fremmest er en “spirituel bevægelse” – en, der er i modsætningsforhold til den jødisk-kristne tradition. BLM’s medstiftere Patrisse Cullors og Melina Abdullah er udøvere af hedenskab, magi og forfædres kultdyrkelse.

 • 24. juni 2015. I et interview med Religion Dispatches udtalte Cullors, at hun efter at have konsulteret sin oldemor, der stammede fra de indianske stammer chictaw og sortfod, og sin oldefar, der var medicinmand, havde udviklet en interesse i det vestafrikanske hedenske spådomssystem ifa. Hun hævdede, at hun var “skubbet ud” af den kristne kirke, fordi hun er “queer” og kirken er “patriarkalsk”.

 • 28. november 2018. I et interview med The Politic indrømmede Cullors, at hun, mens hun arbejdede ved Labor/Community Strategy Center i Los Angeles, byggede “altre for forfædrene” på sit kontor.

 • 2. juni 2020. Black Lives Matters afdeling i Los Angeles afholdt et hedensk ritual foran borgmester Eric Garcettis hjem og “påkaldte sig ånderne” for ofrene for politibrutalitet.

 • 13. juni 2020. Cullors forestod en “religiøs” ceremoni, hvori hun forsøgte at få døde personers ånder “vakt til live”, mens hun rev papirark påtrykt ordene “politi” og “hvid racisme” itu.

 • 15. juni 2020. Cullors hævdede, at hun behøver “spirituel beskyttelse”, da Black Lives Matter “angribes af højrefløjen, politiet og af nynazister”.

 • 22. juni 2020. BLM-lederen Shaun King tilskyndede demonstranter til at vælte statuer af Jesus:

  “Ja, jeg mener, at statuerne af den hvide europæer, som de påstår er Jesus, også bør væltes. De er en form for hvid racisme. Har altid været det. I Bibelen, da Jesu familie ville skjule sig og passe ind, hvor tog de så hen? EGYPTEN! Ikke Danmark. Vælt dem.”

 • 12. juli 2020. BLM-aktivister mistænktes for at sætte ild til San Gabriel Missionen, der er en 250 år gammel katolsk kirke i Californien. Missionen blev grundlagt i 1771 af den spanske missionær Junipero Serra, der bragte katolicismen til Californien, og statuer af ham er for nylig blevet væltet af aktivister og demonstranter i flere californiske byer. .

BLM er anti-israelsk og anti-semitisk

BLM og dens paraplyorganisation Movement for Black Lives (M4BL) har uberettiget anklaget Israel for at begå “folkemord” mod palæstinensere. De har også med urette kaldt Israel for en “apartheid-stat”. BLM’s medstifter Patrisse Cullors har omtalt “Palæstina som det nye Sydafrika”. BLM støtter Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) bevægelsen, hvis mål er at isolere Israel “økonomisk, kulturelt og politisk”.

BLM har brugt intersektionalitet til at omdefinere Palæstina-Israel-konflikten til et racespørgsmål snarere end en konflikt om territorier – selv om arabere udgør 20% af befolkningen i Israel, hvor de har de samme rettigheder som jøder.

 • Januar 2015. BLM’s medstifter Patrisse Cullors besøgte de palæstinensiske territorier på Vestbredden. Hendes erklærede mål var at drage en parallel mellem politivold mod sorte i USA og hvad der med urette kaldes for israelsk undertrykkelse af palæstinenserne i Mellemøsten.

 • August 2015. Cullors underskrev en anti-israelsk erklæring, der igen med urette beskyldte den jødiske stat for “kolonialisme”, “apartheid” og “etnisk udrensning”. Erklæringen opfordrede sorte til at støtte BDS-bevægelsen i dens forsøg på at knuse Israel økonomisk.

 • Maj 2020. Deltagere i en demonstration i Los Angeles, Californien, vandaliserede mindst fem synagoger og tre jødiske skoler med anti-semitisk graffiti. De plyndrede også jødiske forretninger i det centrale Los Angeles og i det stærkt ortodokse kvarter Fairfax.

BLM’s besættelse af præsident Trump

BLM’s besættelse af USA’s præsident Donald Trump – som måske har gjort mere for afroamerikanere end nogen anden præsident i nyere tid – ligner i bemærkelsesværdig grad den amerikanske terrorist og BLM-rådgiver Susan Rosenbergs modstand mod USA’s præsident Ronald Reagan.

I et interview i Los Angeles Times i august 2017 udtalte BLM’s medstifter Patrisse Cullors, at BLM ikke vil tale med den amerikanske præsident Donald Trump:

“Vi vil ikke som bevægelse sætte os ved forhandlingsbordet sammen med Trump, for det ville vi ikke have gjort med Hitler. Trump er bogstaveligt talt indbegrebet af ondskab, al ondskab i dette land – det være sig racisme, kapitalisme, sexisme, homofobi…. Og når jeg tænker på, hvad jeg gerne vil have, at mine børn skal vide om 30, 40, 50 år, så vil jeg gerne have, at de ved, at jeg uanset prisen modstod en præsident, fordi denne præsident bogstaveligt talt forsøgte at slå vores samfund ihjel og slår vores samfund ihjel.”

Cullors bekræftede for nylig, at BLM’s umiddelbare mål er at fjerne præsident Trump fra embedet:

“Ikke alene skal Trump ikke besidde embedet i november, han skal trække sig tilbage nu. Trump skal ud af Det Hvide Hus. Han er ikke egnet til embedet. Vi vil derfor skubbe på for, at der tages skridt til at få Trump ud. Lige som vi fortsætter med at skubbe og presse Joe Biden omkring hans politik og forhold til politi og kriminalisering. Det bliver vigtigt. Men vores mål er at få Trump ud.”

“Her er sagens kerne”, konkluderer Mary Frances Berry, der er akademiker og erfaren menneskerettighedsaktivist. “Hele denne protest er tydeligvis en protest mod Trump”.

BLM’s dagsorden: kommentarer

BLM’s racisme, af den britiske forfatter Alexander Pelling-Bruce:

“Disse kultur-erhvervsdrivendes levebrød afhænger af en fortsat forurettelse, så de tilskynder til splittelse mellem grupper, mens de undertrykker diversitet inden for grupper. Black Lives Matter-arrangører er kultur-erhvervsdrivende par excellence. De genindfører et racesamfund, hvor man har en hvid historie versus en sort historie….

“Jeg har aldrig forstået, hvordan det, at blive defineret ud fra hudfarve, skulle være frigørende. Er det ikke det, som racister vil? Det modsatte af racisme er farveblindhed. Sorte burde holde fast ved ideen om et fælles samfund og støtte ligestillingstiltag, der reelt ville forbedre tilværelsen for fattige mennesker af alle racer.”

BLM’s selektive krænkelse, af den guatemalanske økonom Carroll Ríos de Rodríguez:

“Vi ville sige, at værdien af et menneskeliv ikke afhænger af hudfarve, socioøkonomisk status, beskæftigelse, køn, alder eller noget andet særligt kendetegn: I princippet fortjener alle mennesker vores respekt, punktum….

“Hvis Black Lives Matter-bevægelsen virkelig kerede sig om sortes livskvalitet, ville den forsvare deres ret til at leve ud fra den enkle kendsgerning, at de er mennesker, ikke deres hudfarve…. Bevægelsen ville fastslå, at offerrollen er en nedværdigende og uetisk attitude, da den nedtoner det individuelle ansvar og selvkontrol.

“Vores værd som mennesker er ikke udledt af teorier om identitet, race eller køn…. disse kendetegn hverken definerer eller bestemmer os. Black Lives Matter-bevægelsen burde forsvare alle menneskers (uanset hudfarve) ret til personlig frihed, herunder deres ret til at udtrykke deres egne meninger, i stedet for at give enhver afroamerikaner, der afviger den mindste smule fra den marxistisk-progressive og liberale diskurs, mundkurv på eller udstøde vedkommende.”

BLM’s kulturrevolution for at ødelægge og erstatte den vestlige civilisation, af den tidligere australske politiker Peter Baldwin:

“Ville nogen fornuftig person med gode intentioner tænke, at dette er måden at beskytte og forbedre sortes liv på? Nej, medmindre der er et større mål, som er at ødelægge og transformere den eksisterende sociale orden med fortsat og forværret racemæssig splittelse til et punkt, hvor samfundet bryder sammen. Dette er det erklærede mål blandt nogle af de åbent marxistiske ideologer, der grundlagde BLM, såsom Patrisse Cullors.”

Black Lives Matter er “politisk afpresning”, af den britiske forfatter Ben Cobley:

“Black Lives Matter er et mesterstykke af politisk markedsføring. Det er et slogan med en tilknyttet kampagne, forbundet med en ret bombastisk raceideologi og propaganda. Intet af det kan kritiseres uden at det ser ud, som om man er imod ideen om, at sortes liv faktisk betyder noget.

“BLM er et klassisk og effektivt eksempel på retorisk afpresning. Enten er du med ombord, eller også er du en racist: Det er logikken i det – en logik, der drives af frygt.”

BLM er et gammeldags magtgreb, af den amerikanske kommentator Tammy Bruce:

“Dette handler i virkeligheden slet ikke om sortes liv; det handler om liberale marxistiske anarkister, der som sædvanlig har kapret et vigtigt socialt spørgsmål, hvormed de vil underminere de selv samme miljøer og mennesker, som de påstår, at de repræsenterer.”

Soeren Kern er senior fellow ved Gatestone Institute i New York.

READ ALSO  Palæstinenserne: Hvad skal der gøres?