På denne fugtige, solrige morgen i april er Cispatá-bugten stille, bortset fra nogle få lokale fiskere, der står i vand til livet og kaster deres håndvævede net. Her tager Conservation International og Invemar Research Institute stikprøver af mangrovejord, der skal analyseres for kulstof lagret i bundfald under vandlinjen, kendt som “blåt kulstof.” Sammen med Omacha Foundation udvikler de tre organisationer en kulstoffinansieringsmodel for at skabe et incitament til bevaring og genskabelse af mangrover i regionen, i samarbejde med de lokale offentlige miljømyndigheder (CVS) og lokalsamfundene.

Til Apples kampagne Earth Day 2018 [Give Back] (https://www.apple.com/newsroom/2019/04/apple-expands-global-recycling-programs/) sammen med Conservation International om at beskytte og genoprette mangroveskoven på 27.000 acres i Cispatá-bugten, som forventes at opsuge 1 million metrisk ton CO2 gennem dens levetid. På det globale klimatopmøde sidste september i Californien fremhævede Apples Vice President for Environment, Policy and Social Initiatives, Lisa Jackson, vigtigheden af denne type bevarelse. “Disse skove er vitale, da de er et af naturens vigtigste værktøjer i kampen mod klimaforandringer,” sagde hun. “Globalt set har vi mistet halvdelen af verdens mangroveskove siden 1940’erne – så det er på høje tid, vi begynder at bevare og beskytte dem.”

Conservation Internationals projekt er det første i verden, der helt sætter tal på blå kulstofkreditter i både træer og jord, og den vil blive en model for skalering af kulstofopsugning i globale mangrove-økosystemer samt begrænsning af emissioner forårsaget af skovrydning i disse områder.

“Vi er pionerer med denne nye vådområdemodel,” siger María Claudia Díazgranados Cadelo, marinbiolog og direktør for Marine and Community Incentive Programs hos Conservation International. “Vi er nødt til at styrke den måde, vi måler kulstoflagre på i mangrovernes jordkomponent. Andre metodologier bruger kun biomasse over jord uden rigtigt at tage hensyn til jorden, som for mangrover og andre økosystemer ved kysten er det vigtigste sted, hvor disse økosystemer lagrer kulstof.”

READ ALSO  Are Students Liberal? Yes – But Not EverywhereVia Apple