News

Beklædning trak detailsalget op i februar

By  | 

Via Danmarks Statistik

Detailomsætningsindeks februar 2019

Detailsalget steg 0,2 pct. i februar sammenlignet med januar. Beklædning mv. steg med 1,9 fra januar til februar, mens fødevarer og andre dagligvarer var uændret og andre forbrugsvarer faldt med 0,1 pct. Tallene er korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

Salget af medicin og andre produkter til personlig pleje

Fra denne måned kan udviklingen i detailsalget fra apoteker og detailhandel med kosmetikvarer og ortopædiske artikler, følges nationalt og på EU niveau. Baggrunden er sammenlægningen af branchegrupper, så de harmonerer bedre med EU samt gør det muligt at have alle brancher med ved offentliggørelse. Værdiindekset, der udtrykker den samlede omsætning, steg i 2018 i gennemsnit med 0,4 pct., mens forbrugerprisindekset for gruppen i gennemsnit var 0,0 pct. Forbrugerne fik derfor lidt flere varer for pengene. Statistik over gruppen findes hos Eurostat (se link under anden figur) og på www.statistikbanken.dk/DETA151

Detailindekset apoteker samt detailhandel med kosmetikvarer og ortopædiske artikler, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsvingKilde: Link til data i Eurostat . Variablen anvendt er: G47_NF_HLTH.

Uden sæsonkorrektion var der lille stigning i februar

Hvis detailsalget kun korrigeres for prisudviklingen, var detailsalget 1,2 pct. højere end i samme måned sidste år.

Ændringer i Statistikbanktabellen DETA151

Danmarks Statistik arbejder løbende på at mindske indberetningsbyrden og på samme tid levere produkter, der harmonerer med gældende lovgivning. Danmarks Statistiks direktion har derfor besluttet, at fra 2019 skal der arbejdes med en stikprøve på 2.000, hvorved 1.500 færre virksomheder skal indberette. Ændringen betyder for DETA151, der indeholder værdiindekset fordelt efter branche, at tabellen offentliggøres med 42 grupper, hvor alle brancher inden for detailhandel er repræsenteret enten på 127-grp.-niveauet eller grupperet med andre lignende brancher inden for 127-grp.-niveauet. Ændringen får ikke betydning for den varegruppeopdelte tabel DETA152.

Revision af foregående måneder

Med denne offentliggørelse revideres væksten i detailomsætningsindekset for december med minus 0,1 procentpoint og januar med minus 0,3 procentpoint. Tallene for januar og februar er i denne offentliggørelse foreløbige.


Print Friendly, PDF & Email
READ ALSO  Joe Biden says Amazon must start paying more tax

Latest from finanz.dk