Via Danmarks Statistik

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem mv. august 2019

Antallet af hotelovernatninger i sommermånederne er de seneste ti år steget fra knap 3,5 mio. overnatninger i sommeren 2009 til rekordhøje 5,8 mio. overnatninger i sommeren 2019 – en stigning på 68 pct. Det samlede antal overnatninger er siden sommeren 2009 steget med 18 pct. til 16,6 mio. overnatninger. Hotellerne er i perioden gået fra en andel på 25 pct. af de samlede overnatninger til en andel på 35 pct. Campingovernatningernes andel er i samme periode faldet med 10 procentpoint. Til trods for hotellernes markante fremgang er campingpladserne – med undtagelse af feriehusene, som ikke er omfattet af denne statistik – dog stadig den mest benyttede overnatningsform om sommeren med næsten 7,5 mio. overnatninger i 2019.

Overnatninger i sommermånederne juni, juli og august, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/turist.

Lille fald i overnatninger i august, når der korrigeres for sæsonudsving

Antallet af overnatninger faldt 2,6 pct. i august 2019 i forhold til juli 2019, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Hoteller gik ned med 1,5 pct., feriecentre med 5,5 pct., og vandrerhjemsovernatninger faldt med 6,1 pct.

Overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/turist1.READ ALSO  Regeringen i dialog med en god håndfuld lande om at flytte asylsagsbehandling uden for EU