Via Gode Penge

For ca. to uger siden kommenterede Niels Arne Dam fra FinansDanmark på kritikken omkring, at bankerne ikke stiller tilstrækkelig kredit til rådighed for iværksættere og SMV’er. I hans indlæg “Banken skal aldrig levere den mest risikovillige kapital” kunne man læse, at bankerne ikke mener, at det er deres hovedansvar at stille risikovillig kapital til rådighed for iværksættere og SMV’er, men at denne opgave derimod pålægger investorer og iværksætterne selv.

Dette standpunkt er både besynderligt og logisk inkonsistent med FinansDanmarks tidligere synspunkter.


READ ALSO  Automakers pledge to work with Biden to reduce emissions