Via Gode Penge

Boligpriserne i Danmark er lige nu historisk høje: I København har priserne nået ny rekord, mens de gennemsnitlige boligpriser i hele landet er tilbage på samme niveau som før finanskrisen. 

Der er flere gængse forklaringer på, hvad der får boligpriserne til at stige i så hastigt et tempo, men vores analyse viser at prisstigningerne hverken kan forklares af stigende indkomster eller befolkningsudviklingen. Den primære forklaring på de stigende boligpriser skal derimod findes i, at banksystemet skaber for mange penge, som pumpes ind i boligmarkedet, og dermed skaber inflation i boligpriserne.

Den massive vækst i skabelsen af penge til handel med bolig har samtidig medført, at færre og færre har mulighed for at finansiere et boligkøb, hvilket har ledt til en koncentration af boligerne på færre hænder, og gjort boliger til et spekulationsobjekt frem for et sted at bo. 

Da det er Nationalbankens ærinde at sikre en stabil prisudvikling, udgør de stigende boligpriser et pengepolitisk problem, som derfor bør håndteres af Danmarks Nationalbank.

 


READ ALSO  The Markets Appear To Be Discounting Short-Term Virus Problems (Technically Speaking For 11/25)