Via Danmarks Statistik

Scenekunst 2018/2019

Tallene i denne opgørelse bygger på resultaterne fra sæsonen 2018/2019, det vil sige før COVID-19 og de omfattende nedlukninger af blandt andet teatre. I sæsonen 2018/2019 var der 248.000 tilskuere til forestillinger i genren ballet og dans, hvilket var en stigning på 18 pct. sammenlignet med sæsonen 2015/2016. Også nycirkus, performance mv. oplevede fremgang med 176.000 tilskuere, hvilket var 30 pct. flere end 2015/2016. På trods af stigningen i ballet og dans, nycirkus og performance er det fortsat genrerne skuespil og musikdramatik og opera, som trækker flest tilskuere med hhv. 1,3 mio. og 852.000. Sammenlagt var der 2,8 mio. tilskuere, som fik sig en teateroplevelse i sæsonen 2018/2019, hvilket er lidt færre sammenlignet med sæsonen 2017/2018. I sæsonen 2018/2019 var der godt 870 egenproduktioner og omkring 15.000 opførelser.

TilskuereKilde: www.statistikbanken.dk/scene04.

1,9 mio. voksne tilskuere i teatrene

Der var 1,9 mio. tilskuere på 25 år eller ældre til teaterforestillinger i sæsonen 2018/2019. Det svarer til, at ca. 50 pct. af danskerne fra 25 år og opefter gæstede et teater. Dog er det ifølge kulturvaneundersøgelsen for 2018, kun 29 pct. af befolkningen fra 25 år og opefter, der svarer, at de har overværet scenekunst i teatret, operaen, på teaterfestival eller det offentlige rum. Det viser, at mange tilskuere er “teater-gengangere, dvs. at nogle personer opsøger og overværer scenekunst i teatret o.l. mere end én gang om året.

I snit flere tilskuere pr. opførsel i teatret end pr. filmvisning i biografen

Sammenlignes de danske teatres aktivitet med biografernes, kan det udledes, at teatrene i gennemsnit spiller for flere tilskuere pr. opførsel. Der var 2,8 mio. mennesker, der fik sig en scenekunstoplevelse, mens der i biograferne var 12,5 mio., der så en film. Hvor teatrene i alt havde 15.000 opførelser i sæsonen, havde biograferne 531.000 filmvisninger i året. Det svarer til, at der i sæsonen 2018/2019 i gennemsnittet var 189 tilskuere pr. opførsel i teatrene, mens der i biografen i 2018 var omkring 23 publikummer pr. filmvisning. Biograferne har filmvisninger flere gange om dagen over hele landet, hvilket forklarer, hvorfor der er så mange flere, der ser en film i biografen, selvom der i snit er færre publikummer pr. filmvisning.

READ ALSO  IMF Executive Board Concludes 2020 Article IV Consultation with Germany

Tilskuere pr. opførsel 2018/2019 og publikum pr. filmvisning 2018Kilde: www.statistikbanken.dk/scene03, scene04, bio2 og særkørsel.

Flere kvinder end mænd går i teatret

Ifølge kulturvaneundersøgelsen er der typisk flere kvinder fra 25 år og opefter (34 pct.), der overværer scenekunst i teatret, operaen, på teaterfestivaller eller det offentlige rum end mænd i samme aldersgruppe (25 pct.). Der ses en lidt mere ligelig fordeling blandt kønnene i forhold til biografbesøg, idet 28 pct. af kvinderne og 22 pct. af mændene på 25 år og opefter, har siddet foran det store lærred i en biografsal.

Skuespil er den mest populære børnegenre

Der var 511.000 børn og unge, der overværede et skuespil i teatret. Dermed var skuespil den genre, der i sæsonen 2018/2019 tiltrak flest tilskuere under 25 år. De næstmest og tredje mest populære scenekunstgenrer for børn var musikdramatik og opera med 125.000 og nycirkus, performance mv. med 93.000 tilskuere under 25 år. Ballet og dans tiltrak 65.000, mens øvrige genrer tiltrak 21.000. Der blev sammenlagt registreret 814.000 personer under 25 år i sæsonen 2018/2019.