SØIK beslaglægger tre eksklusive sportsvogne på Københavns Efter mistanke om mulig momsunddragelse i en dansk virksomhed har Statsadvokaten for Særlig International og Økonomisk Kriminalitet (SØIK)  gennemført en usædvanlig beslaglæggelse, da tre Ferrarier i sidste uge blev fragtet væk fra en virksomheds adresse på Københavns Vestegn.

Beslaglæggelsen skete i forbindelse med en sag om mulig  momsunddragelse i et dansk selskab, som SØIK pt. efterforsker. Politiet fik bilerne fragtet til en hemmelig adresse, hvor de opbevares indtil en eventuel straffesag mod det pågældende firma og personerne bag måtte blive rejst. Det fortæller vicepolitiinspektør Michael Lichtenstein fra SØIK.

»Det er vigtigt for samfundet, at vi får sikret så mange værdier til statskassen som muligt, når muligheden foreligger – også selvom der endnu ikke er afsagt dom mod nogen personer eller selskaber. Det er vores erfaring, at mistænkte personer ofte forsøger at bortfjerne værdier, når de ved, at politiet har iværksat en efterforskning mod dem,« siger Michael Lichtenstein.

Værdien på sportsvognene anslås at være over to millioner kroner. I samme sag har SØIK yderligere foretaget beslaglæggelse af friværdien i en ejendom samt indestående på konti for flere millioner kroner .

READ ALSO  Philip Green profile: from 'zero to hero' and back again