Via Dansk Industri

DI Handel Analyser

B2B e-handelsanalyse fra DI Handel viser, at websalg medfører store gevinster. En af de største gevinster er, at omsætningen vokser, når salget går digitalt. Resultaterne af den nye analyse viser også, at næsten alle virksomheder i et eller andet omfang køber digitalt, og at B2B-kunder efterspørger bedre digitale købsmuligheder.

Sammenfatning: Virksomheder, der køber digitalt

 • Køb i webshops er mest fremherskende i det digitale indkøb
 • Af de adspurgte virksomheder har godt 98 pct. foretaget digitalt indkøb
 • De virksomheder, der køber digitalt, gør det i altovervejende grad (95 pct.) via en webshop. 15 pct. har købt via en app, 13 pct. har købt via EDI, mens 22 pct. har købt via en online markedsplads. Det er altså værd at bemærke, at køb via online markedspladser allerede i dag anvendes hyppigere end køb via EDI.
 • Virksomhederne køber først og fremmest slutbrugerprodukter, der kan sælges videre uden tilpasninger (74 pct.) eller slutbrugerprodukter, der også kan købes af forbrugere (74 pct.).
 • 6 ud af 10 importvirksomheder importerer via digitale kanaler. Oftest via webshops (55 pct.) – også online markedspladser benyttes (18 pct.).
 • Virksomhederne, der køber via digitale kanaler, sælger sjældent selv digitalt: 7 ud af 10 virksomheder, der køber digitalt, sælger ikke selv digitalt. Drivers og barriere for digitalt indkøb
 • Online køb letter indkøbsprocessen ift., at det går hurtigere og er nemmere – det påpeger 63 pct. af virksomhederne.
 • Godt 1/3 af virksomhederne mener hhv., at manglende mulighed for prisforhandling, tab af relation med leverandør og dårlige webshops er de største barriere for mere online køb.
READ ALSO  European payments in the digital age

Hent analysen her – køb: B2B indkøberes erfaringer, gevinster og barrierer ved køb via digitale kanaler

Sammenfatning: Virksomheder der sælger digitalt

 • Det er den klassiske e-handel via webshop, der er fremherskende
 • 66 pct. af virksomhederne i denne analyse sælger digitalt
 • 56 pct. har salg via egen webshop, 25 pct. har salg via EDI, 20 pct. har salg via online markedspladser og flere virksomheder har mere end en digital salgskanal
 • Detail- og engrosvirksomhederne har oftere egen webshop. EDI er den mest udbredte salgskanal hos engrosvirksomhederne og online markedspladser er oftere detailvirksomhederne. Fremstillingsvirksomheder er mindre til stede ift. digitalt salg
 • Salg via webshop er den digitale salgskanal flest virksomheder henter deres digitale omsætning
 • 42 pct. af virksomhederne med digitalt salg har digital eksport. Erfaringerne med e-handel via egen webshop eller online markedspladser
 • Generelt set er erfaringsniveauet højt hos detail- og engrosvirksomhederne. Lige godt halvdelen har haft digitalt salg i mere end 6 år. For 42 pct. af fremstillingsvirksomhederne med e-handel er erfaringsniveauet 1-2 år, og flere forventer at starte op i de kommende år, så der tegner sig et billede af mere digitalt salg på tværs af værdikæderne. Drivers og barrierer for at sælge digitalt • De vigtigste drivers for at sælge digitalt er at efterkomme kundernes efterspørgsel (27 pct.) og at øge virksomhedens effektivitet (24 pct.). Forholdsvis få angiver, at drivers til salg via digitale kanaler er at reducere virksomhedens administrative omkostninger (6 pct.) og at matche konkurrenternes tilbud til kunderne (10 pct.)
 • Der er bred enighed blandt virksomhederne om, at der er mange gevinster at hente ved digitalisering af salget. Således oplever 84 pct. øget omsætning, 83 pct. oplever nye kunde- og distributionskanaler, 82 pct. styrket brand og 72 pct. forbedret effektivitet – jo mere erfaring med e-salg jo større gevinst opnås der igennem effektivisering og mersalg til eksisterende kunder
 • De største barrierer for at sælge via digitale kanaler er, at virksomhederne mangler den relevante viden eller medarbejdere, der kan udvikle området (52 pct.). Der er også en stor del af virksomhederne (43 pct.), der nævner udfordringer i forhold til lager- og logistiksystemer. Juridiske forhold (15 pct.) og opbakning fra ledelsen (7 pct.) nævnes af færrest som barrierer.
READ ALSO  Commodities headed for bull market in 2021 on inflation fears, stimulus - Goldman Sachs

Hent analysen her – salg: B2B sælgeres erfaringer, gevinster og barrierer til det digitale salg