Via Danmarks Statistik

Arbejdsomkostninger i EU og USA 4. kvt. 2018

I fjerde kvartal 2018 steg de gennemsnitlige arbejdsomkostninger pr. time i den private sektor stadig mest i USA. Her var stigningen på 3,0 pct. i forhold til samme kvartal 2017. De 28 medlemslande i EU fulgte efter med en samlet stigning i arbejdsomkostningerne pr. time på 2,7 pct. i samme periode. I Euroområdet steg arbejdsomkostningerne i den periode med 2,3 pct., noget mindre end i EU samlet set. I Danmark var stigningen på årsbasis i arbejdsomkostningerne pr. time i fjerde kvartal helt tilsvarende stigningen i Euroområdet og udgjorde ligeledes 2,3 pct. i forhold til samme kvartal 2017.

Årlig ændring i den private sektors arbejdsomkostninger pr. time i Danmark, EU og USA

Storbritannien havde højeste stigning blandt vigtigste samhandelspartnere

Tyskland, Sverige og Storbritannien er blandt de lande, Danmark har den største samhandel med. I fjerde kvartal 2018 var væksten i arbejdsomkostningerne pr. time på årsbasis 3,2 pct. i Storbritannien og dermed noget højere end i Danmark. I både Tyskland og Sverige steg arbejdsomkostningerne pr. time med hhv. 1,8 pct. og 1,6 pct. på årsbasis i samme periode og dermed noget mindre end i Danmark.

Fortsat højest stigning i Letland

Med en stigning på 11,0 pct. fra fjerde kvartal 2017 til samme kvartal 2018 havde Letland fortsat den højeste årlige vækst i arbejdsomkostningerne pr. time efterfulgt af Rumænien, hvor arbejdsomkostningerne steg med 10,3 pct.

Malta er det eneste land i EU, der i perioden havde negativ vækst, altså et decideret fald på årsbasis i arbejdsomkostningerne pr. time. Således lå de gennemsnitlige arbejdsomkostninger pr. time i fjerde kvartal 2018 1,2 pct. under niveauet for samme kvartal 2017.

Procentvis ændring i den private sektors arbejdsomkostninger pr. time. fra 4. kvt. 2017 til 4. kvt. 2018

Løn og andre omkostninger

Arbejdsomkostningerne består af løn, pensionsopsparinger og øvrige arbejdsom-kostninger som fx bidrag til offentlige kasser, uddannelsesomkostninger, frivillige personaleomkostninger mv. Lønnen omfatter – i modsætning til opgørelsen i de nationale lønindeks – også uregelmæssige betalinger som akkord- og bonusbetalinger samt efterreguleringer mv., som kan give udsving i udviklingen.


READ ALSO  S&P 500 to swallow Tesla in one gulp; shares surge