Via Danmarks Statistik

Arbejdsomkostninger i EU og USA 1. kvt. 2019

I første kvartal 2019 steg de gennemsnitlige arbejdsomkostninger pr. time i den private sektor stadig mest i USA. Her var stigningen på 2,8 pct. i forhold til samme kvartal 2018. De 28 medlemslande i EU fulgte efter med en samlet stigning i arbejdsomkostningerne pr. time på 2,5 pct. i samme periode. I Euroområdet steg arbejdsomkostningerne i den periode kun en smule mindre med 2,4 pct. end i EU samlet set. I Danmark var stigningen i arbejdsomkostningerne pr. time i årets første kvartal 1,7 pct. på årsbasis og altså noget lavere end i både EU og USA. I opgørelserne indgår også uregelmæssige betalinger som akkord- og bonusbetalinger, der kan give udsving i udviklingen. Den danske udvikling i årets første kvartal skal især ses i lyset af, at disse betalinger steg mindre end i samme kvartal 2018.

Årlig ændring i den private sektors arbejdsomkostninger pr. time i Danmark, EU, Euroområdet og USAKilde: ec.europa.eu/eurostat/data/database.

Tyskland havde højeste stigning blandt vigtigste samhandelspartnere

Tyskland, Sverige og Storbritannien er blandt de lande, Danmark har den største samhandel med. I årets første kvartal var væksten i arbejdsomkostningerne pr. time på årsbasis 2,4 pct. i Tyskland, hvilket er noget højere end i Danmark. I både Storbritannien og Sverige steg arbejdsomkostningerne pr. time med 1,4 pct. på årsbasis i samme periode, hvilket er noget mindre end i Danmark.

Højest stigning i Rumænien

Med en stigning på 13,7 pct. fra første kvartal 2018 til første kvartal i år havde Rumænien den højeste årlige vækst i arbejdsomkostningerne pr. time efterfulgt af Bulgarien, hvor arbejdsomkostningerne steg med 12,3 pct. i samme periode.

Portugal er det eneste land i EU, der i perioden havde et decideret fald i arbejdsomkostningerne pr. time på årsbasis. Således lå de gennemsnitlige portugisiske arbejdsomkostninger pr. time i årets første kvartal 0,3 pct. under niveauet for samme kvartal 2018.

Procentvis ændring i den private sektors arbejdsomkostninger pr. time. fra 1. kvt. 2018 til 1. kvt. 2019Kilde: ec.europa.eu/eurostat/data/database.

Løn og andre omkostninger

Arbejdsomkostningerne består af løn, pensionsopsparinger og øvrige arbejdsom-kostninger som fx bidrag til offentlige kasser, uddannelsesomkostninger, frivillige personaleomkostninger mv. Lønnen omfatter – i modsætning til opgørelsen i de nationale lønindeks – også uregelmæssige betalinger som akkord- og bonusbetalinger samt efterreguleringer mv.READ ALSO  IMF Executive Board Concludes 2020 Article IV Consultation with Brazil