Via Danmarks Statistik

Arbejdsomkostninger i EU og USA 4. kvt. 2019

I fjerde kvartal 2019 steg de gennemsnitlige arbejdsomkostninger pr. time i den private sektor på årsbasis med 2,7 pct. i USA, en smule mere end i de 28 EU-lande samlet set, hvor stigningen udgjorde 2,6 pct. i samme periode. I de 19 lande, der deltager i eurosamarbejdet, steg arbejdsomkostningerne pr. time i gennemsnit med 2,3 pct. i forhold til fjerde kvartal 2018. Mindst var stigningen i de danske arbejdsomkostninger med 2,0 pct. på årsbasis i fjerde kvartal 2019. Se Særlige forhold ved denne offentliggørelse for en detaljeret forklaring på tallene for Danmark.

Årlig ændring i den private sektors arbejdsomkostninger pr. time i Danmark, EU, Euroområdet og USAKilde: ec.europa.eu/eurostat/data/database.

Tyskland og Storbritannien havde højere stigning end Danmark

Tyskland, Sverige og Storbritannien er blandt de lande, Danmark har den største samhandel med. I fjerde kvartal 2019 var stigningen i arbejdsomkostningerne pr. time på årsbasis 2,8 pct. i Tyskland og dermed væsentlig højere end i Danmark. I Storbritannien steg arbejdsomkostningerne pr. time næsten tilsvarende de tyske med 2,7 pct. på årsbasis i samme periode. De svenske arbejdsomkostninger steg i fjerde kvartal med 2,0 pct. i forhold til samme kvartal 2018, og stigningen der lå således helt på niveau med stigningen i Danmark.

Fortsat højest stigning i Rumænien

Med en stigning på 11,8 pct. fra fjerde kvartal 2018 til fjerde kvartal 2019 havde Rumænien fortsat den højeste årlige stigning i arbejdsomkostningerne pr. time efterfulgt af Bulgarien, hvor arbejdsomkostningerne steg med 11,3 pct. i samme periode. Man bør i den forbindelse være opmærksom på at EU-lande med meget høje stigninger i arbejdsomkostningerne ofte har relativt lave niveauer for arbejdsomkostningerne.

Luxembourg er det land, der havde den mindste stigning i arbejdsomkostningerne i fjerde kvartal 2019. Her steg arbejdsomkostningerne kun med 0,3 pct. i forhold til fjerde kvartal 2018.

Procentvis ændring i den private sektors arbejdsomkostninger pr. time. fra 4. kvt. 2018 til 4. kvt. 2019Kilde: ec.europa.eu/eurostat/data/database.

Løn og andre omkostninger

Arbejdsomkostningerne består af løn, pensionsopsparinger og øvrige arbejdsom-kostninger som fx bidrag til offentlige kasser, uddannelsesomkostninger, frivillige personaleomkostninger mv. Lønnen omfatter – i modsætning til opgørelsen i de nationale lønindeks – også uregelmæssige betalinger som akkord- og bonusbetalinger samt efterreguleringer mv.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Forsinkelse i forbindelse med data til ny ferielov

Denne offentliggørelse om udviklingen i arbejdsomkostningerne udkommer forsinket, som følge af problemer med at opgøre tal for Danmark, der skyldes overgangsordningen i forbindelse med den nye ferielov, der træder i kraft fra 1. september 2020. I overgangsordningen, der gælder fra 1. september 2019, skal virksomheder for lønmodtagere, der afholder ferie med feriepenge – typisk timelønnede – overføre feriepengene til en fond, hvor de indefryses, indtil de pågældende lønmodtagere helt forlader arbejdsmarkedet. Disse feriebetalinger, der udgør en væsentlig del af virksomhedernes samlede arbejdsomkostninger, er kun delvis indberettet til Danmarks Statistik fra fjerde kvartal 2019. Det har derfor været nødvendigt at indarbejde et skøn over udviklingen i de manglende feriebetalinger, for at få et retvisende billede af udviklingen i de danske arbejdsomkostninger samlet set.READ ALSO  Eftersyn af repatrieringsordningen