Via Danmarks Statistik

Arbejdsomkostninger i EU og USA 2. kvt. 2019

I andet kvartal 2019 steg de gennemsnitlige arbejdsomkostninger pr. time i den private sektor mest i de 28 EU-medlemslande samlet set. Her var stigningen på 3,0 pct. i forhold til samme kvartal 2018. Både USA og de 19 europæiske lande, der deltager i Eurosamarbejdet, fulgte efter med en samlet stigning i arbejdsomkostningerne pr. time på 2,6 pct. i samme periode. I Danmark var stigningen i arbejdsomkostningerne pr. time i årets andet kvartal 2,2 pct. på årsbasis og altså noget lavere end i både EU og USA.

Årlig ændring i den private sektors arbejdsomkostninger pr. time i Danmark, EU, Euroområdet og USAKilde: ec.europa.eu/eurostat/data/database.

Storbritannien havde højeste stigning blandt vigtigste samhandelspartnere

Tyskland, Sverige og Storbritannien er blandt de lande, Danmark har den største samhandel med. I årets andet kvartal var væksten i arbejdsomkostningerne pr. time på årsbasis 3,6 pct. i Storbritannien. Stigningen er både væsentlig højere end i Danmark, og den bidrager også ganske markant til gennemsnittet på 3,0 pct. for de 28 EU-medlemslande samlet set. I Tyskland steg arbejdsomkostningerne pr. time med 2,7 pct. på årsbasis i samme periode. Altså også en stigning der er noget højere end de 2,2 pct. i Danmark. De svenske arbejdsomkostninger steg i andet kvartal med 1,6 pct. i forhold til samme kvartal 2018.

Årlig ændring i arbejdsomkostningerne i EU og hos Danmarks
vigtigste samhandelspartnere

2018

2019

1. kvt.

2. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

pct.

EU-28

2,9

2,8

2,6

3,0

Euroområdet

2,2

2,3

2,6

2,6

Danmark

1,8

2,2

1,6

2,2

Storbritannien

4,7

2,7

1,6

3,6

Sverige

1,7

2,7

1,5

1,6

Tyskland

2,6

2,2

2,5

2,7

Fortsat højest stigning i Rumænien

Med en stigning på 11,9 pct. fra andet kvartal 2018 til andet kvartal i år havde Rumænien den højeste årlige stigning i arbejdsomkostningerne pr. time efterfulgt af Ungarn og Bulgarien, hvor arbejdsomkostningerne steg med hhv. 10,7 og 10,6 pct. i samme periode.

Portugal er det eneste land i EU, der i perioden havde et decideret fald i arbejdsomkostningerne pr. time på årsbasis. Således lå de gennemsnitlige portugisiske arbejdsomkostninger pr. time i årets andet kvartal 1,5 pct. under niveauet for samme kvartal 2018.

Procentvis ændring i den private sektors arbejdsomkostninger pr. time. fra 2. kvt. 2018 til 2. kvt. 2019Kilde: ec.europa.eu/eurostat/data/database.

Løn og andre omkostninger

Arbejdsomkostningerne består af løn, pensionsopsparinger og øvrige arbejdsom-kostninger som fx bidrag til offentlige kasser, uddannelsesomkostninger, frivillige personaleomkostninger mv. Lønnen omfatter – i modsætning til opgørelsen i de nationale lønindeks – også uregelmæssige betalinger som akkord- og bonusbetalinger samt efterreguleringer mv.

READ ALSO  COVID-19 påvirkede tilskuertallene i 2019/2020