Cupertino og Santa Clara, Californien – Apple og Intel har indgået en aftale om, at Apple overtager størstedelen af Intels smartphone modem-forretning. Ca. 2.200 af Intels medarbejdere overgår til Apple sammen med intellektuel ejendom, udstyr og lejemål. Handlen, der er værdisat til én milliard USD, forventes at blive lukket i det fjerde kvartal af 2019, med forbehold af myndighedernes godkendelse og andre sædvanlige vilkår, herunder høringer af bedriftsråd og andre relevante høringer i visse jurisdiktioner.

Når de erhvervede patenter for nuværende og fremtidig trådløs teknologi kombineres med Apples eksisterende portefølje, vil Apple have over 17.000 patenter på trådløs teknologi, lige fra protokoller for mobilstandarder til modemarkitektur og modemfunktion. Intel bevarer muligheden for at udvikle modemmer til andet end smartphones, f.eks. PC’er, IoT-enheder og selvkørende biler.

“Med denne aftale kan vi fokusere på at udvikle teknologi til 5G-netværket, mens vi beholder vigtig intellektuel ejendom og modemteknologi, som vores team har udviklet,” sagde Bob Swan, CEO for Intel. “Vi har længe respekteret Apple, og vi er sikre på, at de sørger for det rette miljø, hvor dette talentfulde team og disse vigtige aktiver kan gøre fremskridt. Vi glæder os til at kunne koncentrere os fuldstændigt om 5G på de områder, som ligger tættest op ad vores globale kundebase, herunder netværksoperatører, producenter af telekommunikationsudstyr og udbydere af cloud-tjenester.

“Vi har samarbejdet med Intel i mange år og ved, at dette team deler Apples passion for at designe teknologier, der giver vores brugere verdens bedste oplevelser,” sagde Johny Srouji, Apples Senior Vice President for Hardware Technologies. “Det glæder Apple, at så mange dygtige tekniske medarbejdere tilslutter sig vores voksende gruppe inden for mobilteknologi, og vi ved, at de vil komme til at trives i Apples kreative og dynamiske miljø. De vil, sammen med vores betydelige erhvervelse af innovativ intellektuel ejendom, hjælpe med at fremskynde vores udvikling af fremtidige produkter og hjælpe Apple med at differentiere sig yderligere fremover.”

READ ALSO  John Williams Warns Hyperinflationary Great Depression Coming

Denne pressemeddelelse indeholder udtalelser, der kan karakteriseres som “fremadrettede udtalelser”, således som de er defineret i den amerikanske lov U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Disse fremadrettede udtalelser omfatter, men er ikke begrænset til, udtalelserne om det forestående opkøb af størstedelen af Intels smartphone modem-forretning, herunder udtalelser vedrørende fordelene ved og tidspunktet for handlen. Disse udtalelser er behæftet med risici og usikkerheder, og de faktiske resultater kan variere. Risici og usikkerheder omfatter, men er ikke begrænset til, resultatet af handlens regulatoriske revisioner, resultatet af bedriftsrådets høringer og andre relevante høringer i visse jurisdiktioner, parternes mulighed for at lukke handlen til den forventede tid eller for i det hele taget at lukke den, tvistemål eller retslige forhold, der måtte påvirke lukningen af handlen. Der kan findes flere oplysninger om disse risici og andre potentielle faktorer, der kan få betydning for handlen og Apples regnskabsresultat, i afsnittene “Risk Factors” og “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” i Apples seneste periodiske beretninger, der er indleveret til SEC, på Form 10-K og Form 10-Q samt senere rapporter. Apple forpligter sig ikke til at opdatere fremadrettede udtalelser eller oplysninger, som er gældende på deres respektive datoer.Via Apple