Via Danmarks Statistik

Tvangsauktioner juli 2019

Med 195 tvangsauktioner i juli mod 158 måneden før er antallet af tvangsauktioner steget med 23 pct. den seneste måned, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Stigningen skal dog ses i lyset af det historisk lave antal tvangsauktioner i juni måned. Antallet af tvangsauktioner for juli er dermed tilbage på det niveau, man oplevede de første fem måneder af 2019. Samlet set er gennemsnittet af de månedlige tvangsauktioner fortsat på et lavt niveau i 2019 sammenlignet med de foregående år.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/tvang1.

Enfamilihuse går oftest på tvang

Ser man tilbage på de seneste 40 års tvangsauktioner, har enfamiliehuse helt overvejende udgjort mere end halvdelen af de ejendomme, der hvert år er gået på tvangsauktion. Det gør enfamiliehuse til den ejendomstype, der oftest ender på tvangsauktion. Dette skal dog ses i lyset af, at enfamiliehuse udgør ca. halvdelen af alle ejendomme i Danmark.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/tvang1.

Bekendtgjorte tvangsauktioner fordelt på ejendomskategorier og regioner

2018

2019

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

antal

Sæsonkorrigerede

237

275

248

234

207

226

191

183

196

183

158

195

Faktiske i alt

212

315

251

234

159

200

171

211

200

181

122

173

Ejendomskategorier

Landbrugsejendomme

4

7

7

7

5

4

8

4

5

7

3

6

Enfamiliehuse

133

191

155

145

103

135

102

121

126

110

81

107

Ejerlejligheder

15

25

11

8

9

21

13

17

9

18

8

15

Sommerhuse

17

28

24

17

7

8

10

18

18

15

9

12

Ejendomme med 2

eller flere lejligheder

3

1

7

5

5

5

6

7

5

6

3

3

Blandet beboelses- og

forretningsejendomme

11

12

10

12

6

4

8

7

9

3

2

6

Rene forretningsejendomme

4

2

2

3

1

2

6

1

1

1

Fabriks- og lagerejendomme

2

3

1

2

1

4

1

3

1

2

Ubebyggede grunde

7

13

16

20

7

8

4

9

6

2

3

7

Andet bebygget

16

33

21

18

13

12

17

18

20

17

11

14

Regioner

Hovedstaden

32

58

32

19

14

23

32

30

26

24

12

22

Sjælland

72

105

68

62

62

60

44

38

52

35

42

46

Syddanmark

34

64

71

63

32

52

37

75

61

52

20

39

Midtjylland

40

47

53

63

28

51

31

48

38

51

33

32

Nordjylland

34

41

27

27

23

14

27

20

23

19

15

34

READ ALSO  New Finance and New Economy in a New Situation