Numbers & Statistics

Antallet af modtagere af boligstøtte eksploderer

By  | 

Via Danmarks Statistik

Boligstøtte december 2018

I alt modtog 599.500 personer boligstøtte i december 2018, hvilket er 7 pct. flere end december året før. Den samlede udbetalte boligstøtte steg tilsvarende med 6 pct. i perioden, og udgjorde i alt 1.279 mio. kr. i december 2018. Heraf gik de 68 pct. til folkepensionister, som i gennemsnit modtog 3.044 kr. Til sammenligning modtog de resterende boligstøttemodtagere i gennemsnit 1.307 kr. i boligsikring. I december 2018 modtog hver fjerde person over 70 år boligstøtte. Blandt unge under 30 år modtog hver sjette person boligstøtte, hvilket gør gruppen til den næststørste modtager af boligstøtte, kun overgået af de 70+ årige. I befolkningen mellem 30 og 69 år var det mindre end hver tiende, der modtog boligsikring.

Andel af befolkningen, der modtog boligstøtte i december 2018Kilde: www.statistikbanken.dk/bost64.

Boligsikring og boligydelse

Der findes to former for boligstøtte i Danmark. Den største er boligydelse til pensionister inkl. førtidspensionister, der fik pensionen tildelt før 2003. Den anden form for boligstøtte er boligsikring til ikke-pensionister og personer tildelt førtidspension efter 2003. Boligstøtte tildeles én person, som repræsentant for husstanden. I december 2018 modtog 285.200 husstande boligydelse, hvilket er 0,9 pct. flere end i december 2017. Antallet har ellers været faldende siden 2007, blandt andet på grund af de ændrede regler for nye førtidspensionister, der gør, at de nu får tildelt boligsikring og ikke boligydelse.

Flere får boligsikring

Hvad angår husstande uden pensionister, modtog 267.700 boligsikring i december 2018. Det er hele 14 pct. flere end i december 2017, og følger udviklingen fra 2007-2015. Stigningen i antallet af modtagere skyldes primært en bedre løbende regulering af boligstøtten i løbet af året (se næste afsnit). Det samlede udbetalte beløb steg tilsvarende med 15 pct. og udgjorde 331 mio. kr. i december 2018. I gennemsnit modtog en hustand 1.235 kr., hvilket er kun 0,7 pct. højere i forhold til december 2017. I samme periode steg forbrugerprisindekset med 0,8 pct.

READ ALSO  IMF Reaches Staff-Level Agreement on a US$2.9 Billion Financing Package with Ethiopia

Boligstøtte i december måned


Husstande

Udbetalt beløb

Gnsntl. beløb pr. husstand

2017

2018

2017

2018

2017

2018

antal

1.000kr.

kr.

Boligstøtte i alt

560543

599534

1202369

1278766

2145

2133

Boligsikring til ikke-pensionister

234871

267670

288077

330626

1227

1235

Heraf almindelig boligsikring

234389

267342

286984

329710

1224

1233

Boligsikring til førtidspensionister1

43144

46656

72020

80105

1669

1717

Boligydelse til pensionister

282528

285208

842271

868035

2981

3044

Heraf almindelige lejere

213335

218449

593461

621293

2781

2844

Heraf pensionister i ældreboliger

57843

56559

240970

239949

4166

4242

Løbende regulering giver flere udbetalinger i 2018

Boligstøtten reguleres nu løbende baseret på de nyeste tilgængelige indkomstoplysninger fra Skats slutligningsregister, indberetninger fra ydelsesmodtageren og de månedlige indberetninger til e-indkomstregisteret af løn og overførselsindkomster. I 2016 og 2017 forsagede reguleringen, at væsentlig flere end de andre år fik frataget boligstøtten midlertidigt på grund af for høj indkomst i løbet af året. Dette har særligt påvirket grupper med varierende indkomst. I 2018 var de månedsvise udbetalinger af boligstøtte mere stabile og færre personer fratages midlertidigt støtten, som følge af reguleringer.

Antallet af husstande, der modtog boligstøtte i decemberKilde: www.statistikbanken.dk/bost63.

Print Friendly, PDF & Email

Hold dit netværk orienteret