Tvangsauktioner marts 2019

Med 179 tvangsauktioner i marts mod 190 måneden før er antallet af tvangsauktioner faldet med 6 pct. den seneste måned, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Faldet bringer dermed antallet af ejendomme, der er sendt på tvangsauktion ned på det laveste antal i mere end et årti. Faktisk skal man helt tilbage til juni 2008 for at finde en måned med færre tvangsauktioner. Det lave antal tvangsauktioner i marts betyder samtidig, at årets tre første måneder har budt på 78 færre tvangsauktioner i forhold til de sidste tre måneder af 2018, hvor der samlet set blev bekendtgjort 627 tvangsauktioner.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, sæsonkorrigeret

Færre tvangsauktioner på landsplan

Ser man på det faktiske antal tvangsauktioner, blev der for hele landet bekendtgjort 559 tvangsauktioner i første kvartal 2019, mod 702 tvangsauktioner i kvartalet før, hvilket svarer til, at antallet af tangsauktioner i Danmark i gennemsnit er faldet med 20 pct. det seneste halve år.  

Bekendtgjorte tvangsauktioner, faktiske tal

Flere tvangsauktioner i hovedstaden – fald i resten af landet

I modsætning til resten af landet, havde Region Hovedstanden i første kvartal 2019 14 pct. flere tvangsauktioner i forhold til fjerde kvartal 2018. Landets øvrige regioner har derimod i samme periode oplevet et fald i antallet af tvangsauktioner på mellem 10 pct. i Region Midtjylland og hele 31 pct. i Region Sjælland. I regionerne Syddanmark og Nordjylland er antallet af tvangsauktioner faldet med omkring en fjerdedel.

Selv om antallet af tvangsauktioner i Region Hovedstaden er steget i første kvartal 2019, er Hovedstaden fortsat den region hvor færrest ender på tvangsauktion. Til trods for at regionerne Sjælland og Syddanmark med fald på mellem en tredje- og fjerdedel har nærmet sig resten af landet, er de med hhv. 144 og 148 tvangsauktioner i første kvartal 2019 fortsat de regioner med flest bekendtgjorte tvangsauktioner.

Bekendtgjorte tvangsauktioner fordelt på ejendomskategorier og regioner

 

2017

2018

2019

 

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

 

antal

Sæsonkorrigerede

209

227

201

228

238

268

230

203

194

180

190

179

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktiske i alt

253

244

214

226

212

315

277

221

204

177

171

211

Ejendomskategorier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrugsejendomme

11

14

5

7

4

7

4

10

3

3

8

4

Enfamiliehuse

170

167

151

130

133

191

202

137

139

116

102

121

Ejerlejligheder

19

14

17

20

15

25

13

16

10

12

13

17

Sommerhuse

20

11

17

18

17

28

15

9

12

9

10

18

Ejendomme med 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eller flere lejligheder

1

6

4

2

3

1

5

4

4

2

6

7

Blandet beboelses- og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forretningsejendomme

13

9

9

11

11

12

6

10

4

10

8

7

Rene forretningsejendomme

2

4

2

1

3

2

2

6

Fabriks- og lagerejendomme

3

2

3

2

2

3

2

1

4

Ubebyggede grunde

13

12

6

7

7

13

11

7

6

6

4

9

Andet bebygget

26

16

33

18

26

20

15

17

18

Erhvervsejendomme

3

7

3

Nedlagte landbrug

3

4

2

Regioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedstaden

37

29

22

33

32

58

19

32

15

13

32

30

Sjælland

73

80

68

74

72

105

87

67

56

62

44

38

Syddanmark

69

63

52

52

34

64

87

51

56

36

37

75

Midtjylland

38

47

42

36

40

47

41

40

44

33

31

48

Nordjylland

36

25

30

31

34

41

43

31

33

33

27

20

READ ALSO  US senators to quiz Big Tech CEOs on legal protectionsLæs mere