Via Danmarks Statistik

Udvikling i detailsalget

Pris- og sæsonkorrigeret

+0,5 %

December 2019 til januar 2020

Detailomsætningsindeks januar 2020

Detailsalget steg 0,5 pct. fra december 2019 til januar 2020 korrigeret for prisudvikling, sæsonudsving og effekten af handelsdage. Stigningen i januar følger et fald i detailsalget i december og en stigning i november. Det tyder således på, at detailsalget ikke længere er ligeså koncentreret i december. Ser man på det samlede detailsalg for perioden november 2019 til januar 2020, var der et fald på 0,1 pct. sammenlignet med de foregående tre måneder.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsvingKilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks.

Den positive udvikling drives af andre forbrugsvarer

Den øgede detailomsætning i januar skyldes i høj grad, at salget af andre forbrugsvarer steg med 1,2 pct. Denne varegruppe indeholder bl.a. elektronik, møbler mv. samt al internethandel. Samtidig oplevede varegrupperne fødevarer og andre dagligvarer samt beklædning mv. fald i omsætningen på hhv. 0,2 pct. og 0,4 pct. i januar

Fremgangen i omsætning inden for varegruppen andre forbrugsvarer begrænser sig ikke til den seneste måned. Det er et udtryk for den generelle udvikling på området. Figuren neden for viser således, at omsætningen i denne varegruppe stort set udelukkende har udviklet sig positivt i de seneste fem år.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving fordelt på varegrupperKilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks.

Detailsalget i januar overgår januar sidste år

I januar 2020 var detailsalget 2,7 pct. højere end den foregående januar måned. Dette gælder, hvis man udelukkende korrigerer for prisudvikling. Der forekom en stigning i detailsalget af fødevarer og andre dagligvarer på 2,3 pct., mens salget af andre forbrugsvarer er 4,3 pct. højere end i januar 2019. Detailomsætningen i varegruppen beklædning mv. faldt med 3,1 pct.READ ALSO  Flere unge på forsorgshjem og herberg