News

Alder ingen hindring på erhvervsuddannelserne

By  | 

Via Danmarks Statistik

Tilgang og afgang fra uddannelsesgrupper 2017/2018

Ældre studerende gennemfører i højere grad erhvervsuddannelser end deres yngre medstuderende. Det er modsat alle andre uddannelsestyper, hvor andelen, der gennemfører, falder, jo ældre de studerende er. I 2018 havde 68 pct. af de studerende, der var fyldt 30 år, da de startede på en erhvervsuddannelse fem år tidligere, fuldført. Tilsvarende havde kun 47 pct. af dem, der var under 30 år, fuldført. Til sammenligning var billedet omvendt blandt bachelorstuderende. Her gennemførte 70 pct. af aldersgruppen under 30 år og 47 pct. af aldersgruppen over 30 år inden for fem år. På de lange videregående uddannelser havde de, som var fyldt 30 år, da de startede i 2013, en fuldførelsesprocent på 69 pct., mens den var 90 pct. for dem under 30 år.

Andel der har fuldført fem år efter studiestart fordelt på alder. Årgang 2013

Andel der falder fra øges med alderen

Bortset fra erhvervsuddannelserne gælder det helt overordnet, at frafaldet stiger, jo ældre man er. Den største forskel i frafald mellem aldersgrupper ses på de lange videregående uddannelser, hvor frafaldet er fire gange højere for dem over 40 år end dem, der startede en uddannelse i 20’erne. Samme tendens gør sig gældende for bachelorerne, hvor frafaldet er to en halv gang større for den ældste aldersgruppe. På de korte og mellemlange videregående uddannelser er frafaldet mest stabilt, når man sammenligner aldersgrupperne. Også her ses der dog et øget frafald blandt dem over 40 år. Gruppen med Ph.d-uddannelserne har den laveste andel, der falder fra uanset aldersgruppe.

Andel der er faldet fra inden for fem år efter studiestart fordelt på alder. Årgang 2013

Erhvervsuddannelserne tiltrækker alle aldersgrupper

De studerende i gruppen med gymnasiale uddannelser er helt unge, mens de studerende på videregående uddannelser primært er i 20’erne. Erhvervsuddannelserne skiller sig derimod ud ved at tiltrække studerende i alle aldersgrupper. Af de studerende, der startede studiet i 2013, var kun en tiendedel fyldt 30 år ved studiestart, og halvdelen af disse startede en erhvervsuddannelse. Da tilgangen til erhvervsuddannelser udgjorde 25 pct. af den samlede tilgang til uddannelserne i 2013, må studerende over 30 år siges at være overrepræsenteret på erhvervsuddannelserne.

READ ALSO  Kuehne+Nagel owner sees about 20,000 job cuts

Tilgang på uddannelsesgrupperne fordelt på alder. Årgang 2013


Print Friendly, PDF & Email

Latest from finanz.dk