Dansk Folkeparti via Facebook

Kristian Thulesen Dahl: Fælles for familierne på Udrejsecenter Sjælsmark er, at de er AFVISTE asylansøgere. De har fået gennemgået deres sag. De har fået afvist deres sag. Der er ingen grund til, at de er her. Derfor er det nu på tide, at de pakker deres ting og rejser hjem.

Bakker du Kristian op? Ja eller nej?

Kristian Thulesen Dahl: I disse dage forhandler Socialdemokratiet sammen med Det Radikale Venstre, SF og Enhedslisten om et regeringsgrundlag.
Det lader til, at der hersker en bred enighed om, at man vil have børnene ud af Sjælsmark.
De seneste mange måneder er der opstået nogle underlige myter om Sjælsmark.
En dreng blev eksempelvis for noget tid tilbage optaget på en video af sin far, hvor drengen øjensynlig ikke måtte få broccoli.
Dette fik medier og politikere til – fuldstændig uden hold i virkeligheden – at himle op over, at det var umenneskeligt, at barnet ikke måtte få broccoli. Uden overhovedet at få den nuance med, at familierne på Sjælsmark hver dag har et bredt udbud af lækker mad til rådighed, men at netop dén udkogte og usaltede broccoli var forbeholdt småbørnene.
Broccoli-hysteriet var ren fake news. Men som man siger: Sandheden skal ikke komme i vejen for en god historie.
Jeg har forsøgt tidligere, men lad mig prøve at gøre det klart én gang mere: Ingen lider fysisk nød på Sjælsmark. Der er mulighed for skolegang, god mad og der er ordentlige forhold. Røde Kors driver flere dagtilbud og sørger for fritidsaktiviteter.
Men når man står i en usikker situation, er det klart, at det går ud over børnene, som Rigsrevisionens rapport også konkluderer.
Det er helt sikkert ikke sjovt at være barn på Sjælsmark.
Men det er ikke den danske stat, der sætter familierne i denne dårlige situation.
Familierne er ikke indespærret – ingen tvinger familierne til at blive på Sjælsmark.
Fælles for familierne er nemlig, at de er AFVISTE asylansøgere. De har fået gennemgået deres sag. De har fået afvist deres sag.
Der er ingen grund, til at de er her. Derfor er det nu på tide, at de pakker deres ting og rejser hjem.
Venstrefløjen arbejder i forbindelse med regeringsforhandlingerne på at få »børnefamilierne ud af Sjælsmark«.
Det hersker der tilsyneladende bred enighed om. Det betyder, at man vil »genintegrere« disse familier i det danske samfund.
Men hvorfor egentlig det, når børnefamilierne er afviste asylansøgere? De skal jo hjem!
Det er ikke for sjov, at centret hedder Udrejsecenter Sjælsmark!
Når man lemper forholdene for afviste asylansøgere, får de endnu flere grunde til at blive i Danmark og ikke rejse. Derfor bliver den første udlændingelempelse, som Socialdemokratiet kommer til at indføre sammen med sine støttepartier, at man vil lempe på forholdene for afviste asylansøgere.
Det vil betyde, at vi får endnu sværere ved at få afviste asylansøgere ud af landet.
Jeg er bange for, at lempelsen bliver den første af rigtig mange. Når man først begynder at lempe på forskellige områder – på forhold for afviste asylansøgere, og når man igen vil sætte ydelserne op for folk, der kommer til Danmark, kommer det til at have den konsekvens, at flere vil søge hertil.
I 2015, da horder af flygtninge og migranter traskede af sted på de danske motorveje, havde de fleste retning mod Sverige. Hvorfor mon det?
Jo, fordi Sveriges udlændingepolitik var langt mere slap end den danske, ydelserne var højere og det var nemmere at få blivende ophold i landet.
Det ønsker jeg ikke for Danmark. Når man fører en uansvarlig udlændingepolitik, går det galt.
Det så vi i perioden 2011-2015, og jeg frygter, at historien snart gentager sig.

READ ALSO  Mosque says it ‘regrets’ sharing video aimed at the beheaded teacher. French interior minister wants it to be closed

Afviste asylansøgere får gavn af første lempelse

Jeg er bange for, at lempelsen bliver den første af rigtig mange. Når man først begynder at lempe på forskellige områder – på forhold for afviste asylansøgere, og når man igen vil sætte ydelserne op for folk, der kommer hertil, så kommer det til at have den konsekvens, at flere vil søge…