Politics

Aftale om lønløft til anstaltsbetjente i Grønland

By  | 


Justitsminister Nick Hækkerup og de grønlandske folketingsmedlemmer fra henholdsvis Inuit Ataqatigiit og Siumut Aaja Chemnitz Larsen (IA) og Aki-Matilda Høegh-Dam (SIU) er enige om at afsætte 38,4 mio. kr. til at sikre markant bedre lønforhold for anstaltsbetjente i Grønland. Aftalen sikrer, at anstaltsbetjente i Grønland fremover vil få en grundløn svarende til deres kollegaer i Danmark ansat i hovedstadsområdet. Aftalen skal samtidig bidrage til at styrke rekrutteringen og fastholdelsen af medarbejderne i Grønland.

 

Justitsminister Nick Hækkerup udtaler:

”Regeringen har stort fokus på at styrke retssystemet i Grønland. Derfor er jeg meget glad for, at vi midt i denne krisetid har en god nyhed til Grønland. Med denne aftale sikres det nu, at lønnen for vores anstaltsbetjente i Grønland kommer til at afspejle den store og vigtige indsats, de hver dag yder.

Med delaftalen tager regeringen samtidig endnu et skridt til at styrke bemandingssituationen i kriminalforsorgen i Grønland, som har oplevet store udfordringer med at tiltrække og fastholde kvalificeret personale. Ved at sikre bedre lønforhold for anstaltsbetjentene i Grønland er det forventningen, at det bliver nemmere at tiltrække kvalificerede medarbejdere til kriminalforsorgen.”

 

Aaja Chemnitz Larsen udtaler:

“Midt i disse krisetider er det rart med gode nyheder, og det glæder mig, at vi efter urimelig lange forhandlinger kan sikre, vi får løst den akutte udfordring og sikrer et velfortjent lønløft til hårdt trængte anstaltsbetjente. Det har været vigtigt for Inuit Ataqatigiit, at det sker fra 1. januar 2020.

Lige løn for lige indsats for anstaltsbetjente og politibetjente har jeg kæmpet for i flere år, og det er en mærkesag, som jeg er valgt ind på. Det glæder mig, at vi med dette fælles resultat har indfriet et af de vigtigste valgløfter og vist, at forskelsbehandling ikke accepteres. Nu udestår at finde en hurtig løsning for politibetjentene, som allerede har ventet alt for længe efter min mening.”

 

READ ALSO  Turkey: Where Criticizing Islam Can Land You in Prison

Aki-Matilda Høegh-Dam udtaler:

”Anstaltsbetjenten udøver loven på vegne af os alle; fuldbyrde den dømtes straf, mindsker tilbagefaldet til kriminalitet og skaber tryghed i samfundet. Jeg gik til valg på, at Staten ikke længere negligere sine ansvarsområder i Grønland; og her har forskelsbehandlingen for Grønlandske anstaltsbetjente været en prioritet. Derfor glæder det mig, at Regeringen har lyttet, og efter en længere forhandling har vi nu sikret en lønløft for anstaltsbetjente i Grønland så det bliver tilsvarende Fængselsbetjente i Danmark. Aftalen er ikke kun godt for betjentene, men også for alle os i Grønland og vores fælles tryghed. Nu kæmper jeg videre for vores politibetjente.”

 

Baggrund:

Læs delaftale om udmøntning af pulje til justitsområdet i 2020-2023 i Grønland her.

På finansloven for 2020 blev der afsat en pulje på 49,2 mio. kr. for perioden 2020 til 2023 til initiativer på justitsområdet i Grønland. Det er midler fra denne pulje, der nu udmøntes i en delaftale, som skal sikre bedre lønforhold for anstaltsbetjene i Grønland.

Der afsættes 9,6 mio. kr. årligt til et lønløft til anstaltsbetjente i Grønland, der udligner forskellen i grundlønnen mellem anstaltsbetjente i Grønland og fængselsbetjente i Danmark ansat i hovedstadsområdet.

Delaftalen udmøntes gennem forhandlinger med de faglige organisationer.

Der udestår fortsat forhandlinger om den resterende del af puljen, som forventes øremærket politibetjente i Grønland. 

Kontakt:

Presse- og kommunikationsrådgiver Camilla Svane tlf. 23 42 46 59Via Justitsministeriet

Print Friendly, PDF & Email

Latest from finanz.dk