Numbers & Statistics

Aftale om ændrede indfødsretskrav til dansksindede sydslesvigere

By  | 

Via Integrationsministeriet

I dag er det en betingelse, at dansksindede sydslesvigere med bopæl i Danmark, der ønsker dansk statsborgerskab efter de lempede regler i cirkulæreskrivelsen, skal være født i Sydslesvig. Fremover vil reglerne også dække situationer, hvor ansøgere alene er opvokset i Sydslesvig.

Ændringerne forventes at træde i kraft den 1. februar 2020.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

”Det danske mindretal i Sydslesvig er historisk set en del af Danmark. Og jeg synes, det er naturligt, at de dansksindede sydslesvigere, der ønsker at blive danske statsborgere, har mulighed for at søge på lempede vilkår. Men vi er i aftalekredsen blevet opmærksomme på nogle uhensigtsmæssigheder i reglerne. Det giver ikke mening, at dansksindede sydslesvigere kun kan søge på de lempelige vilkår, hvis de er født i Sydslesvig. Derfor ændrer vi nu reglerne, så det for alle dansksindede sydslesvigere er tilstrækkeligt, hvis de er opvokset i Sydslesvig.”

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Søren Staberg Madsen, tlf. 61 98 32 79, [email protected]Print Friendly, PDF & Email
READ ALSO  Solidt overskud på de offentlige finanser

Latest from finanz.dk