En 36-årig mand fik i går otte måneders fængsel for i mere end 2.000 tilfælde at have solgt kopi-varer på nettet for mere end en million kroner. 

Mere end 2.000 gange solgte en 36-årig mand varemærkeforfalsket tøj og parfume i lukkede grupper på et socialt medie. Over en periode på mere end to år solgte manden falske varer for mere end en million kroner, og det gav i går den 36-årige otte måneders fængsel ved retten i Odense.

Det oplyser vicestatsadvokat Helle B. Sørensen fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

»Salg af kopivarer er et stigende problem, der er til skade for både forbrugerne, varemærkernes rettighedshavere og dermed i sidste ende samfundsøkonomien. Derfor er det vigtigt, at lovgivningen bliver håndhævet, og at straffen afspejler forbrydelsens alvor,« siger Helle B. Sørensen.

Det er SØIK, der har ført sagen for anklagemyndigheden. Manden blev idømt otte måneders fængsel – heraf fem måneder betinget med vilkår om udførelse af 100 timers samfundstjeneste og konfiskation af fortjenesten på 552.000 kroner 

De strafbare forhold foregik ved, at den dømte via lukkede grupper på et socialt medie solgte kopitøj af bl.a. mærkerne Peak Performance, Ralph Lauren og Tommy Hilfiger i over 2.000 tilfælde over en periode på to år og tre måneder. 

Anklagemyndigheden havde påstået en fængselsstraf på 8-10 måneders fængsel, og Helle B. Sørensen er derfor tilfreds med byretsdommen, som slår fast, at omfattende salg af kopivarer via sociale medier udgør en overtrædelse af straffelovens bestemmelse om varemærkekrænkelser. 

Den domfældte modtog dommen. 

READ ALSO  2 UK shares I’d buy in November