News

8.100 flere lønmodtagere i januar

By  | 

Via Danmarks Statistik

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) januar 2019

I årets første måned var antallet af personer med lønmodtagerjob 2.776.000, hvilket er 8.100 flere lønmodtagere end i december 2018. Det svarer til en stigning på 0,3 pct. Den store stigning skal ses i lyset af, at lønmodtagerbeskæftigelsen var næsten uændret fra november til december 2018. I januar havde 48.200 flere personer et lønmodtagerjob end 12 måneder tidligere. Det svarer til en årlig stigning på 1,8 pct. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeret

7.200 flere lønmodtagere i virksomheder og organisationer

Den store stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen skal hovedsageligt findes i sektorgruppen virksomheder og organisationer. I januar var 1.943.800 lønmodtagere beskæftiget i sektoren, hvilket er en stigning på 7.200 siden december. Antallet af lønmodtagere i virksomheder og organisationer er steget med 41.800 siden januar 2018. I sektorgruppen offentlig forvaltning og service steg antallet af lønmodtagere med 1.000 fra december til januar, hvor 831.900 lønmodtagere var beskæftiget i sektorgruppen. I offentlig forvaltning og service er antallet af personer med lønmodtagerjob steget med 6.400 siden januar 2018.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeret. Udvikling i forhold til måneden før


Print Friendly, PDF & Email
READ ALSO  The Bank of England needs to think the unthinkable to rescue the economy

Latest from finanz.dk