Via Danmarks Statistik

Nyregistrerede motorkøretøjer september 2019

Husholdningerne og erhvervene har i perioden januar 2013 – september 2019 købt nye personbiler for 305,7 mia. kr. brutto. Forbruget pr. måned i 2019 på 4,81 mia. kr. er 71 pct. højere end månedsgennemsnittet i 2013.

Månedligt køb af personbiler i husholdninger og erhverv i kr. og antal, sæsonkorrigerede trendværdierKilde: Egne beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/bil50.

Privat- og erhvervsleasing bærer en stor del af det større forbrug

Husholdningernes køb siden 2013 udgør 133,6 mia. kr., mens erhvervenes udgør 172 mia. kr. Det månedlige gennemsnit for husholdningerne i 2019 på 2,05 mia. kr. er 38 pct. højere end i 2013 – en relativ beskeden udvikling, der skal ses i lyset af en meget kraftig stigning i privatleasing, der ejermæssigt er indeholdt i erhvervenes køb. Stigningen i privatleasing og erhvervsleasing er ene om at bære stigningen i erhvervenes månedskøb på 109 pct. til 2,77 mia. kr. fra 2013 til 2019, idet erhvervenes køb ekskl. leasing er uændret over perioden.

Gennemsnitsbilen koster 31 pct. mere i 2019 end i 2013

Stigningen i bilforbruget hænger ikke kun sammen med, at der er solgt flere biler, men også, at de segmentmæssigt ligger ‘højere’ og dermed er dyrere. Gennemsnitsprisen på 243.800 kr. for de købte biler i 2019 ligger således 31 pct. højere end i 2013. Husholdningernes nye biler i 2019 koster 207.600 kr. eller 33 pct. mere end i 2013, mens erhvervenes koster 279.900 kr. eller 18 pct. mere. Udviklingen skal ses i lyset af, at prisudviklingen for biler faktisk er faldet en anelse siden 2013, viser Forbrugerprisindekset.

Vigende bilsalg i september

Tilgangen af nye personbiler i september 2019 var på 18.800 (sæsonkorrigeret). Det er 3,3 pct. færre end i august. Husholdningernes tilgang faldt med 2,0 pct., mens erhvervenes faldt med 5,1 pct. Tilgangen i perioden juli-september 2019 steg med 11,0 pct. i forhold til april-juni 2019, der dog lå ekstraordinært lavt pga. det fremrykkede bilsalg i marts, se Nyt fra Danmarks Statistik 2019:146.

Månedlig tilgang af nye personbiler, sæson- og trendudviklingKilde: www.statistikbanken.dk/bil55.

Leasing står for en fjerdedel af husholdningernes nye biler

READ ALSO  Kommunerne budgetterer mest til børn og unge

Tilgangen af nye biler i husholdningerne i september var på 9.800 i faktiske tal, og det er 29,7 pct. flere end i september sidste år. Tilgangen var fordelt på 7.600 købte og 2.200 leasede biler. Antallet af købte biler er 22,3 pct. højere end i september 2018, mens der er 64,4 pct. flere leasingbiler. Med 4.900 leasede og 1.300 købte personbiler var erhvervenes tilgang 6.200 i september 2019, hvilket er 38,9 pct. flere end i september sidste år. Antallet af købte biler er 24,8 pct. højere, mens der er 43,3 pct. flere leasede biler. Samlet set ligger leasing 49,2 pct. højere end i september sidste år, mens det samlede køb ligger 22,7 pct. højere.

222.000 nye biler de seneste 12 måneder

Den samlede tilgang de seneste 12 måneder var på 222.200 biler. Husholdningerne stod for 131.000 biler – minus 3,7 pct. i forhold til oktober 2017-september 2018 – mens erhvervene stod for 91.200, eller plus 4,9 pct.  • bitcoinBitcoin (BTC) $ 37,348.00
  • ethereumEthereum (ETH) $ 1,212.47
  • tetherTether (USDT) $ 1.00
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 146.09
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 494.08