Via CEPOS

CEPOS-analyse om bl.a. viser, hvor stor en andel af personer med en lang videregående uddannelse, der betaler topskat. Beregningerne er udført af CEPOS på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik.

”Analysen viser, at 44 pct. af de personer, der har en lang videregående uddannelse betaler topskat. Det er langt flere end for øvrige uddannelsesgrupper. F.eks. er det 16 pct. af personerne med en mellemlang videregående uddannelse, der betaler topskat, og 9 pct. af personerne med en erhvervsfaglig uddannelse. I efterårets skattereform kan den i regeringsgrundlaget annoncerede nedsættelse af topskatten med 5 point finansieres af bl.a. lavere SU. Dermed kommer mange af de fremtidige topskattebetalere til at betale for deres egen topskattelettelse. Danmark har den højeste SU i verden, og den ligger ca. dobbelt så højt som i Sverige. Det kan ske ved, at SU’en på kandidatdelen – de sidste 2 år på universitetet – omlægges fra overførselsindkomst til lån. Grundlæggende må man stille spørgsmålstegn ved det hensigtsmæssige i, at skatteyderne finansierer en høj SU til nogle af de borgere, der senere i livet får de allerhøjeste indkomster”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.READ ALSO  Boligkøbere lader sig ikke skræmme af mørkemænd