Lars Tvede via Facebook

2014 udgav økonom og tidligere McKinsey konsulent Frederic Laloux bestseller-bogen Reinventing Organizations, som jeg så købte. I denne bog forklarede Laloux, hvordan mennesker har ændret deres dominerende organisationsformer gennem tiderne, og han opdeler disse i fem grupper, nemlig 1) impulsive, 2) konforme, 3) målrettede, 4) pluralistiske og 5) evolutionære.

Statslig ledelse – altså den offentlige sektor – følger helt overvejende “konform” ledelse. Det er en ledelsesform, der i voldsomt omfang hæmmer innovation og motivation. Det er den metodestyrede pyramidestat, der, som Laloux påpeger, også spontant skaber stadigt flere stabsfunktioner. “DJØFisering” kaldes dette nu på nydansk.

Laloux ser konform ledelse som problematisk og betragter primært den evolutionære organisation som fremtiden. Denne er baseret på samarbejde mellem et meget stort antal ret autonome enheder. Mange unge teknologivirksomheder er organiseret sådan.

Overført på det offentlige vil evolutionær organisation betyde decentralisering, hvor pengene bl.a. følger borgerne istedet for institutionerne, og hvor hvert nærsamfund kan eksperimentere – men må leve af konsekvenserne af disse eksperimenter (ligesom i Schweiz).

Her taler vi om “goverment as a platform”, som er et dynamisk græsrodssamfund. Ydelser såsom uddannelse og sygesikring leveres her overvejende af selvejende eller private organisationer. Borgerne får “kuponer” af staten til at købe disse ydelser, og de stemmer med fødderne ved at vælge de bedste. Og staten blander sig ikke i, hvordan de drives.READ ALSO  Covid-19 vaccine developments pushing US dollar lower