Numbers & Statistics

3,4 mio. borgere får i morgen 16,2 mia. kr. tilbage i skat

By  | 

Via Skattestyrelsen

En stor del af landets skatteydere kan se frem til at få overskydende skat tilbage for skatteåret 2018. Det sker fredag d. 5. april, når Skattestyrelsen udbetaler samlet set 16,2 mia. kr. til ca. 3,4 mio. borgere. Langt de fleste kan glæde sig over, at pengene går ind på deres NemKonto i morgen.

– Hvert år udbetaler vi et relativt stort beløb i overskydende skat. Selvom mange borgere formentlig opfatter det som en positiv ting at få penge tilbage i skat, så er det jo udtryk for, at man har betalt for meget i skat i løbet af året. Derfor er det vigtig at tjekke sin forskudsopgørelse. Særligt, hvis der sker ændringer i ens liv som fx boligkøb, skilsmisse eller jobskifte. Målet er jo, at alle betaler den korrekte skat i løbet af året, forklarer Karoline Klaksvig, der er underdirektør på personområdet i Skattestyrelsen.

Se fordeling af overskydende skat for alle kommuner

Lidt over 1 mio. borgere har restskat for 6,3 mia. kr.

Mens de fleste skal have overskydende skat tilbage, har lidt over 1 mio. borgere restskat for 2018. Aktuelt er der tale om restskat for 6,3 mia. kr.

På Skattestyrelsens kundeportal – skat.dk – er det muligt at betale sin restskat med det samme. Betales restskatten ikke, indregnes beløb under 20.944 kr. automatisk i skatten for 2019, mens beløb over 20.944 kr. opkræves i tre rater i august, september og oktober 2019.

– Har man restskat er det en god forretning at betale med det samme, hvis man har mulighed for det. Der løber nemlig renter på gælden, og den rente er højere, hvis man venter og lader fx mindre beløb blive automatisk indregnet i forskudsopgørelsen for 2019, siger Karoline Klaksvig.

READ ALSO  En fjerdedel af befolkningen er uden uddannelse

Ingen penge på kontoen kan skyldes gæld eller manglende oplysninger

Et betydeligt antal borgere vil opleve, at den overskydende skat ikke sættes ind på deres NemKonto. Det kan fx være, hvis man selv eller ens ægtefælle har gæld til det offentlige.

Den overskydende skat vil i første omgang blive brugt som afdrag på gælden inden en eventuel rest bliver udbetalt. Gælden til det offentlige kan fx være skat for tidligere år, licens, bøder, underholdsbidrag eller lignende.

Samtidig vil godt 68.000 borgere opleve, at deres overskydende skat tilbageholdes, fordi Skattestyrelsen vurderer, at der mangler oplysninger. Det kan fx være overskud ved forældrekøbte lejligheder eller gevinst eller tab ved salg af værdipapirer. Er den overskydende skat over 100.000 kr. sker udbetalingen heller ikke automatisk, da Skattestyrelsen gennemgår disse sager særskilt.

Det fremgår af årsopgørelsen, hvis og hvorfor man ikke har fået den overskydende skat udbetalt.

Årsopgørelsen kan rettes endnu

4,6 millioner borgere har kunnet se deres årsopgørelse fra den 11. marts. Skattestyrelsen får de fleste oplysninger automatisk, og langt de fleste behøver ikke selv foretage sig noget. Det er dog stadig vigtigt at tjekke sine oplysninger.

– Uanset, om man er blevet mødt af et grønt eller rødt tal, så er det ikke for sent at kontrollere, at oplysningerne på årsopgørelsen stemmer. Langt de fleste behøver ikke gøre noget, men hvis man har ændringer eller tilføjelser til årsopgørelsen, skal de oplyses inden 1. maj, oplyser Karoline Klaksvig.

Udbetalingerne af overskydende skat fredag den 5. april sker på baggrund af ændringer og tilføjelser til årsopgørelsen, som er oplyst frem til og med den 28. marts. Ændrer man i årsopgørelsen via TastSelv, kan man med det samme se sin nye årsopgørelse. For ændringer eller tilføjelser, der foretages efter den 28. marts, vil en eventuel udbetaling af overskydende skat ske efter 12 dage.

READ ALSO  Financial Stability Review

Nøgletal for skatteåret 2018

·       Ca. 3,4 mio. borgere får overskydende skat tilbage

·       Ca. 16,2 mia. kr. udgør den overskydende skat

·       4.717 kr. har borgerne i gennemsnit i overskydende skat

·       Ca. 1.025.000 borgere skal betale restskat

·       Ca. 6,3 mia. kr. udgør den samlede restskat

·       Ca. 68.000 borgere får tilbageholdt knap 1,4 mia. kr. i overskydende skat pga. manglende oplysninger, eller hvis den overskydende skat overstiger 100.000 kr.

Skattestyrelsen 
Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter.

Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT. Læs mere om de syv nye styrelser på fra1til7.dk Skat.dk er Skattestyrelsens kundeportal på linje med portaler som borger.dk og sundhed.dk.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere, tlf.: 7222 1818Print Friendly, PDF & Email

Latest from finanz.dk