Via Danmarks Statistik

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem mv. maj 2019

I maj var der 562 åbne hoteller med mindst 40 senge i Danmark. 31 af disse hoteller havde mindst 500 senge og stod for 440.100 eller 28 pct. – og dermed over hver fjerde – af samtlige hotelovernatninger. Det var især de udenlandske overnatninger, som bidrog til den store andel for de største hoteller. Ud af de 440.100 overnatninger var 54 pct. foretaget af udlændinge. Amerikanere stod for 14 pct. af de udenlandske overnatninger og var den største udenlandske nationalitetsgruppe på hoteller med mindst 500 senge. På alle hoteller uanset størrelse stod amerikanere for 11 pct.

Overnatninger på hoteller fordelt efter hotelstørrelse målt i antal senge, faktiske tal. Maj 2019Kilde: www.statistikbanken.dk/hotel31.

Fald i maj måned, når der korrigeres for sæsonudsving

Antallet af overnatninger faldt 1,5 pct. i maj 2019 i forhold til april 2019, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Hoteller og vandrerhjem faldt begge med 1,2 pct., mens antal overnatninger på feriecentre gik tilbage med 3,3 pct.

Overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/turist1.

Overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem, sæsonkorrigerede tal. 2018-2019


Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Mar.- maj/
dec.- feb.

Maj/
apr.

1.000

pct.

I alt

1930,2

1923,7

1890,4

1891,2

1928,7

1899,0

0,4

1,5

Hoteller

1382,5

1384,9

1367,5

1375,6

1403,9

1387,5

0,8

1,2

Feriecentre

339,6

341,7

326,7

322,9

330,6

319,7

3,5

3,3

Vandrerhjem

208,1

197,1

196,1

192,7

194,2

191,8

3,8

1,2

Overnatninger, faktiske tal


Maj

Æn-
dring

Året til dato

Æn-
dring

2018

2019

2018

2019

1.000

pct.

1.000

pct.

I alt

3472,2

3250,2

-6

10103,4

10228,9

1

Heraf danske

2222,9

2136,5

-4

6544,7

6724,5

3

Øst for Storebælt

1453,6

1436,3

-1

4821,6

4927,3

2

Vest for Storebælt

2018,6

1814,0

-10

5281,9

5301,6

Hoteller mv.

1497,2

1545,9

3

5543,8

5805,7

5

Heraf danske

816,2

884,7

8

3191,2

3451,7

8

Øst for Storebælt

918,2

948,6

3

3379,4

3517,1

4

Vest for Storebælt

579,0

597,3

3

2164,5

2288,6

6

Feriecentre

328,6

301,5

-8

1266,9

1279,4

1

Heraf danske

219,7

223,1

2

1000,6

1023,3

2

Øst for Storebælt

74,4

70,1

-6

299,9

288,9

-4

Vest for Storebælt

254,3

231,4

-9

967,0

990,5

2

Campingpladser

1317,1

1104,5

-16

2427,2

2272,0

-6

Heraf danske

1028,3

871,7

-15

1972,8

1832,0

-7

Øst for Storebælt

270,4

235,3

-13

539,3

503,3

-7

Vest for Storebælt

1046,6

869,2

-17

1887,9

1768,7

-6

Vandrerhjem

221,1

230,4

4

757,3

803,9

6

Heraf danske

103,1

124,6

21

324,6

385,1

19

Øst for Storebælt

161,5

163,1

1

573,9

598,8

4

Vest for Storebælt

59,6

67,3

13

183,3

205,1

12

Lystbådehavne

108,2

67,9

-37

108,2

67,9

-37

Heraf danske

55,6

32,5

-42

55,6

32,5

-42

Øst for Storebælt

29,1

19,2

-34

29,1

19,2

-34

Vest for Storebælt

79,2

48,8

-38

79,2

48,8

-38

READ ALSO  BNP har indhentet noget af det tabte