Via Nationalbanken


30. september 2019Flere danskere bærer selv pensionsrisikoen
Finansielle konti
Danskernes samlede pensionsformue nåede i 2. kvartal op på 3.661 mia. kr. bl.a. som følge af store afkast på aktier, obligationer og rentederivater. Modsat tidligere påvirker udsving på de finansielle markeder i dag danskernes pensionsopsparinger mere direkte.READ ALSO  Fire af fem offentlige arbejdssteder er innovative