3.900 flere lønmodtagere i juli

Via Danmarks Statistik

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) juli 2019

Efter to måneder med uændret antal lønmodtagere steg antallet af personer med lønmodtagerjob med 3.900 i juli. Det svarer til en stigning på 0,1 pct. I alt havde 2.788.900 personer et lønmodtagerjob i juli. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03.

Stigning i både det offentlige og private

I juli steg antallet af lønmodtagere med 2.500 i sektorgruppen virksomheder og organisationer, som omfatter den private sektor og offentlige virksomheder. Det svarer til en stigning på 0,1 pct. siden juni. I offentlig forvaltning og service steg lønmodtagerbeskæftigelsen i juli med 1.400 personer svarende til 0,2 pct.

Personer med lønmodtagerjob efter sektor, sæsonkorrigeret. Udvikling i forhold til måneden før*Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04.

Tal for fuldtidsbeskæftigede i Statistikbanken

Samtidig med denne udgivelse offentliggøres de reviderede tal for lønmodtagerbeskæftigelsen i andet kvartal i Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/1872 med tal for både antal personer med lønmodtagerjob og antal lønmodtagerjob omregnet til fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i kvartalet.

READ ALSO  Store koncerter trækker halvdelen af publikum