Via Nationalbanken


29. november 2019Industriens datterselskaber i udlandet bidrager til betalingsbalanceoverskud
Direkte investeringer, beholdninger
Industrikoncerners investeringer i udenlandske datterselskaber udgør 558 mia. kr. ultimo 2018. Størstedelen er foretaget af relativt få store koncerner. Det er et udtryk for, at industrien i høj grad er globalt organiseret.READ ALSO  Interview with Helsingin Sanomat