Via Nationalbanken


29. januar 2020Danske investorer foretrak udenlandske obligationer i 2019
Porteføljeinvesteringer
Danske investorer har købt udenlandske obligationer for netto 123 mia. kr. i 2019. Investorerne købte desuden udenlandske aktier og investeringsforeningsbeviser for 17 mia. kr. i 2019 samlet set.READ ALSO  Interview with Le Monde