Via Nationalbanken


28. november 2019Udlandet fastholder høj ejerandel af realkreditobligationer
Porteføljeinvesteringer
Udlandet har i 2019 købt godt op i nye danske 30-årige realkreditobligationer med en kuponrente på op til 1,5 pct. De ejer nu for 197 mia. kr. af obligationerne med lav kuponrente, svarende til 41 pct. Opkøbet skal ses i lyset af faldet i markedsrenterne i perioden og den afledte konverteringsbølge, som har betydet, at udlandets eksisterende obligationer med højere kuponrenter er blevet indfriet. Udlandets ejerandel af samtlige 30-årige realkreditobligationer er stort set uændret på ca. 37 pct.READ ALSO  IMF and the Ecuadorian Authorities Reach Staff-Level Agreement on the First Review of Ecuador’s Economic Program Under the Extended Fund Facility