Via Nationalbanken


27. november 201921 pct. af husholdningernes gæld angår enkeltmandsvirksomheder
Bank og realkredit, balancer
Danske husholdningers samlede bank- og realkreditgæld er ved udgangen af oktober 2.474 mia. kr., svarende til 110 pct. af bruttonationalprodukt. Husholdningssektorens gæld udgøres af henholdsvis privatkunders og enkeltmandsvirksomheders gæld. Den overvejende del af gælden, 1.950 mia. kr. (79 pct.), er primært relateret til privatkunder mens de resterende 524 mia. kr. (21 pct.) er relateret til enkeltmandsvirksomheder.READ ALSO  Joint Press Conference by IMF Managing Director Kristalina Georgieva and IMFC Chair Magdalena Andersson