Via Nationalbanken


26. november 2019Stort afkast i årets første 3 kvartaler
Forsikring og pension
I de første tre kvartaler af 2019 har forsikrings- og pensionssektoren (F&P) opnået et afkast på 479 mia. kr. Det svarer til en forrentning på knap 13 pct. år til dato, ÅTD, af sektorens samlede investeringer. Det viser Nationalbankens nye kvartalsvise statistik for forsikrings- og pensionssektoren.READ ALSO  IMF Staff Completes Article IV Consultation Mission with Tunisia