Via Nationalbanken


26. november 2019Forsikrings- og pensionssektoren i ny kvartalsvis statistik
Forsikring og pension
Den danske forsikrings- og pensionssektor (F&P) forvalter en stor del af danskernes formuer og er dermed en betydelig aktør på de finansielle markeder. F&P-selskabernes balancer udgør over 200 pct. af Danmarks BNP ved udgangen af 3. kvartal 2019, og balancerne er dermed blandt de største i verden relativt til økonomiens størrelse. Det viser Nationalbankens nye kvartalsvise statistik for forsikrings- og pensionssektoren.



READ ALSO  Skattestyrelsen slår 50 nye stillinger op i Ringkøbing