Tal og statistik

26 anbefalinger til omkostningseffektivt energiforlig

By  | 

Via CEPOS

Dansk energipolitik står ved en skillevej. Analysechef i CEPOS, Otto Brøns-Petersen, har udarbejdet 26 anbefalinger til det kommende energiforlig.

”Den hidtidige energipolitik, som bl.a. er fastlagt i det gældende energiforlig fra 2012, medfører unødigt høje omkostninger. Vores analyser har vist, at uhensigtsmæssig indretning af afgifter på energi, et uhensigtsmæssigt tilskudssystem og utilstrækkelig effektivitet indebærer samfundsøkonomiske omkostninger på op mod 20 mia. kr. årligt”, udtaler analysechef Otto Brøns-Petersen, CEPOS.

”Afgifterne bør være ensartede for ens drivhusgasudledninger og svare til de internationale forpligtelser, Danmark har. Der er ikke længere behov for direkte tilskud til vedvarende energi og energibesparelser. Men selv hvis politikerne vælger at gå længere, end vi er forpligtet til, bør det gøres effektivt frem for at være et slag i luften”, udtaler analysechef Otto Brøns-Petersen, CEPOS.
                                   
”Danmark har en særlig interesse i at forbedre EU’s kvotesystem. En oplagt forbedring vil være at udvide det med transportsektoren. Ekstraordinære danske målsætninger bør ikke formuleres ved firkantede mål, som skal nås en bestemt dato, men være pejlemærker, og der bør afsættes et fast beløb. Hvis politikerne fortsat vil træffe teknologiske beslutninger, kunne man f.eks. afholde et udbud af at rejse en havvindpark uden støtte, og hvor det er tidspunktet, som kommer i udbud”, udtaler analysechef Otto Brøns-Petersen, CEPOS.


Print Friendly, PDF & Email

Hold dit netværk orienteret

Please Donate To Bitcoin Address: [[address]]

Donation of [[value]] BTC Received. Thank You.
[[error]]