Via Nationalbanken


25. oktober 2019En femtedel af virksomhedernes indlån er i valuta
Bank og realkredit, balancer
Danske virksomheders samlede indlån i bankerne er 309 mia. kr. ved udgangen af september 2019. En femtedel af virksomhedernes indlån er i valuta, svarende til 60 mia. kr. Mange danske selskaber har, enten direkte eller via udenlandske datterselskaber, aktiviteter i udlandet i udenlandsk valuta. De kan derfor have behov for at kunne både trække og indskyde beløb på konti i forskellige valutaer.READ ALSO  IMF Executive Board Approves US$2.7 billion Precautionary and Liquidity Line for Panama to Address COVID-19 Pandemic