Via Nationalbanken


16. december 2019Rentederivater er især baseret på eurorenter
Penge-, valuta- og derivatmarked
Omsætningen på det danske rentederivatmarked var i gennemsnit 147 mia. kr. om dagen i april 2019. Det danske marked for rentederivater er det 12. største i verden målt på omsætning. Det viser BIS og Nationalbankens undersøgelse af valuta- og rentederivatmarkederne, som gennemføres hvert tredje år.READ ALSO  Anne og Peter topper navnelisterne